E-IESNIEGUMI

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Rēzeknes novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

E-adrese

Visdrošākais un ērtākais veids, kā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, ir oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese. Tā ir digitāla pastkastīte portālā Latvija.lv.
Tā kā e-adreses izmantošana ir drošs kanāls personas datu un komercnoslēpumu saturošas informācijas apritei, tās izveidei un vēlāk lietošanai Jums būs nepieciešama eID karte, vai eParaksta karte ar karšu lasītāju, vai eParaksts mobile.
Uz e-adresi var saņemt sūtījumus tikai no citas e-adreses un sūtīt var arī tikai uz citu e-adresi. Ja portālā Latvija.lv būsiet izveidojis savu e-adresi, turpmāk valsts un pašvaldības iestādes sazināsies ar Jums šajā digitālajā pastkastītē, nevis papīra formātā uz deklarēto adresi. 

E-pasts

Elektroniski sagatavotus dokumentus pašvaldībai varat sūtīt arī uz e-pastu. Rēzeknes novada pašvaldības oficiālais e-pasts ir info@rezeknesnovads.lv. Elektroniskā pasta ziņojumiem pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst pārsniegt 10 megabaitus.
Pašvaldības pakalpojumus elektroniski varat pieprasīt, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Papildus MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: noformētam tekstam – DOC; elektroniskajām tabulām – XLS; portatīvā dokumenta formātu PDF.

Jautājumi pašvaldībai

Aicinām uzdot jautājumus Rēzeknes novada domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, izmantojot mājaslapā piedāvāto iespēju: Jautāt pašvaldībai

E-pakalpojums Latvija.lv: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana

Šis e-pakalpojums nodrošina Iesniegumu likumā paredzēto priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu iesniegšanu pašvaldībai elektroniski, izmantojot Portālu Latvija.lv. Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai.
Autentificēties ir iespēja gan ar eID karti, eParaksts, eParaksts mobile, gan ar banku izsniegtiem drošās autentificēšanas līdzekļiem.
Šis e-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai vai dokumentu iesniegšanai iestādē. Konkrētu pašvaldības pakalpojumu pieteikšanai lūdzam izmantot citus kanālus (e-adrese, e-pasts, klātiene, pasts, tālrunis).
E-pakalpojums ir pieejams šeit: portālā latvija.lv

Click to listen highlighted text!