Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Publicēts: 16.09.2020

Atjaunots: 12.03.2021

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB small

Projekta apraksts

Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta numurs:

Nr.8.3.2.2/16/I/001

Projekta galvenās darbības
  • Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  • Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Projekta īstenošanas termiņš

01.01.2017. – 31.12.2022.

Projekta koordinatore Rēzeknes novadā

Anita Rudziša,
E-pasts anita.rudzisa@saskarsme.lv,
Tālr.: 64607172

Aktualitātes

27.10.2020

Maltas vidusskolas skolēni viesojas Rīgas Nacionālajā zoodārzā

16. oktobrī projekta „ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Maltas vidusskolas 2.a, 2.c, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b klašu skolēni

Lasīt vairāk

14.10.2020

Sakstagala skolēni dodas ciemos pie lācenītes Ilzītes

Šajā mācību gadā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 4. un 6. klašu skolēni un audzinātājas, pateicoties projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču

Lasīt vairāk

06.10.2020

Nautrēnu vidusskolas skolēni viesojas Jaundomes muižā

Siltā rudens dienā, 25.septembrī, Nautrēnu vidusskolas 3., 4., 5., klases un Bērzgales pamatskolas 6. un 7. klases skolēni kopā ar

Lasīt vairāk

01.10.2020

Tiskādu skolēni viesojas Jaundomes muižā

2020. gada 30. septembrī Tiskādu vidusskolas 1.-6. klases skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros devās

Lasīt vairāk

19.02.2020

Ekskursija uz Rīgas Motormuzeju

12. februārī Maltas vidusskolas 7.-8. klašu skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās mācību vizītē uz Rīgas Motormuzeju. Motormuzeja

Lasīt vairāk

21.10.2019

Tiskādu vidusskolas skolēnu mācību vizīte

17. oktobrī Tiskādu vidusskolas 1.-6.klases skolēni devās mācību vizītē uz Izglītojošo un interaktīvo centru “Dzelzceļš un Tvaiks” projekta “Atbalsts izglītojamo

Lasīt vairāk

07.05.2019

Kaunatā projekta ietvaros notiek angļu valodas festivāls

Mācību procesa laikā skolēni ne vienu vien reizi kāpj uz skatuves, lai apliecinātu savas dramatiskās, muzikālās prasmes, bet 17.aprīlī skatītāji

Lasīt vairāk

19.03.2019

Pavasara brīvlaikā Kaunatas vidusskolā notika nometne

Pavasara brīvdienas radoši pavadītas Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolā, kur dienas tematisko nometni STEM jomā (matemātika un programmēšana) 7.-9. klašu skolēniem

Lasīt vairāk

19.03.2019

Nometne “Garā pupa” Tiskādos

Tiskādu vidusskolā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros no 2019.gada 11. marta līdz 13. martam jau otro reizi notika

Lasīt vairāk

08.02.2019

Starpdisciplinārā radošo darbnīcu diena “Nāc, meklē, piedalies!” Radošās darbnīcas “Es izvēlos būt radošs”

2019. gada 7. februārī Tiskādu vidusskolā projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 2.-4. klašu skolēni piedalījās starpdisciplinārās

Lasīt vairāk

01.02.2019

Dricānu vidusskolā tehniskā diena ““KOKOSANA”: kopā konstruējam savu namu”

Ceturtdien, 31.janvārī ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā tika organizēta tehniskā diena ““KOKOSANA”: kopā konstruējam

Lasīt vairāk

14.12.2018

Tehniskā diena “Zinātnieku vakars” (STEM un vides joma)

Sava dzīves aicinājuma atrašana un izvēles skolēniem var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju pašiem padarboties un izprast,

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!