Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Publicēts: 16.09.2020

Atjaunots: 08.08.2022

Projekta apraksts

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Īstenošanas termiņš: 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

Projekta numurs

Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Projekta koordinatore Rēzeknes novadā

Elita Opincāne, e-pasts elita.opincane@saskarsme.lv, t. 64607186

Aktualitātes

10.08.2017

Radošajā NEdarbnīcā jauniešiem tiek veicinātas uzņēmējspējas un apzinātas iespējas uznēmējdarbībā

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!