Programma “Latvijas skolas soma”

Publicēts 11.03.2021

Projekta apraksts

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

Programma:

“Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas satura papildināšana

Programmā iekļautas norises, kas dod iespēju skolēniem klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Jaunu norišu veidošana notiek arī ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas atbalstu. Norišu saraksts tiek regulāri papildināts.

Seko programmas aktualitātēm:

facebook.com/latvijasskolassoma

Aktualitātes

20.05.2019

Liepu pamatskolas sākumskolas skolēnu ekskursija uz Rīgu

Lasīt vairāk

09.04.2019

Ekskursija uz Daugavpili programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros

Lasīt vairāk

22.01.2019

Maltas vidusskolas aktivitātes projekta ,,Latvijas skolas soma” ietvaros

Lasīt vairāk

21.01.2019

Nautrēnu vidusskolas skolēnu aktivitātes iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros

Lasīt vairāk

10.01.2019

Programmas “Skolas Soma” īstenošana Rikavas sākumskolā

Lasīt vairāk

09.01.2019

Atskats uz L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas aktivitātēm “Latvijas skolas somas” ietvaros 2018./2019.mācību gada I semestrī

Lasīt vairāk

08.01.2019

Projekta „Latvijas skolas soma ” ietvaros Bērzgales pamatskolas skolēni apmeklē teātri

Lasīt vairāk

07.01.2019

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas sākumskolas aktivitātes “Latvijas skolas somas” ietvaros

Lasīt vairāk

04.01.2019

,,Latvijas skolas somas” aktivitātes Rēznas pamatskolā

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!