Īstenots Valsts zivju fonda projekts “Pārtovas, Viraudas un Idzepoles ezeru zivju krājumu papildināšana”

2021. gada 13. un 14. aprīlī  Zivju padomes sēdē tika apstiprināts projekts “Pārtovas, Viraudas un Idzepoles ezeru zivju krājumu papildināšanai”. Projekta kopējās izmaksas EUR 8983.04 (attiecīgi Zivju fonda finansējums EUR 8212.80, IK Normunds Brokāns līdzfinansējums EUR 300.00 (Pārtovas un Idzepoles ezeriem), Rāznas Nacionālā parka biedrības līdzfinansējums EUR 180.00 , Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums EUR 41.49 , Mākoņkalna pagasta pārvaldes līdzfinansējums EUR 248.75).

2021. gada 22. septembrī Kaunatas pagasta Pārtovas ezerā tika ielaisti vienvasaras zandarta zivju mazuļi 8300 gab., Idzepoles ezerā 4800 gab., Mākoņkalna pagasta Viraudas ezerā 12500 gab. Ielaišanā piedalījās Kaunatas pagasta pārvaldes un Mākoņkalna pagasta pārvaldes saimniecības vadītājs Rolands Kalvis, VVD Rēzeknes RVP kontroles daļas vecākais inspektors Gunārs Kupris, PVD Ziemeļlatgales valsts pārvaldes veterinārais inspektors Egils Dureika, IK Normunds Brokāns pārstāvis Valentīns Brokāns un Zivju audzētavas “Ērika Rāvas zemnieku saimniecība” pārstāvis Ēriks Rāva. Pirms zivju mazuļu ielaišanas ezerā tika mērīta un salīdzināta ūdens temperatūra transportēšanas cisternā un ezerā. Mazuļi tika skaitīti - sverot pie katra ezera, jo visi tika piegādāti vienā cisternā, tad ar laivu nogādāti ezerā un no vanniņām uzmanīgi ielaisti ezerā.

Papildinot zivju resursus ar zandarta zivju mazuļiem, tiks veicināta Pārtovas, Idzepoles un Viraudas ezeru zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas īpaši svarīgi ir vietējiem ezera apkārtnes iedzīvotājiem. Zivju mazuļu ielaišana dabiskajās ūdenstilpēs vajadzīga ne tikai konkrētās populācijas saglabāšanai un pavairošanai, bet arī tādēļ, lai saglabātu zivju resursu zivsaimnieciski ekspluatējamā stāvoklī. Atražošanas mērķis ir sabalansēt ūdenstilpēs zvejojamo vai makšķerējamo zivju skaitu.

Projektu koordinatore Regīna Trūle
Autores  foto 
64667002  
regina.trule@kaunata.lv

                                                                                                                                                                       

 

Click to listen highlighted text!