Izglītojoša un veselību veicinoša ekskursija Nautrēnu apvienības bērniem un jauniešiem

23. septembrī, ESF projekta ,,Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!’’ ietvaros, tika organizēta izglītojoša un fizisko aktivitāti veicinoša ekskursija Nautrēnu apvienības bērniem un jauniešiem. Ekskursijas laikā dalībnieki apmeklēja vairākus veselīga dzīvesveida veicinošus objektus: šķēršļu trasi kokos „Rāznas priedes”, medus foļvarku “Upeslāči” un baudīja Rāznas vēju uz Buru Guru jahtas.

Diena sākās ar kopīgu iesildīšanos, aktīvu rīta rosmi. Pārbaudīt izturību, drosmi, spēku un veiklību devāmies šķēršļu trasē kokos „Rāznas priedes” un kāpšanas sienā, ar diviem dažādas grūtības kāpšanas celiņiem. Pirms šķēršļu pārvarēšanas, notika sarunas ar sporta specialisti par fizisko un kustību aktivitāšu lomu un vietu mūsu dzīvē. Pirms katras fiziskas aktivitātes bērni un jaunieši tika iepazīstināti ar fiziskās aktivitātes nozīmi veselības veicināšanā. Aktīvas dienas turpinājumā apvienojām divas svarīgas lietas cilvēkam: sportu un svaigo gaisu, tāpēc paralēli šķēršļu trasei bērni un jaunieši piedalījās orientēšanā.

Ekskursijas laikā devāmies uz bišu muižu Kaunatas pagasta Batņos. Medus foļvarka “Upeslāči” ir bioloģiski sertificēts biškopības uzņēmums. Šeit bērniem un jauniešiem bija iespēja iepazīties ar bišu saimes bioloģiju, biškopības produktu iegūšanas tehnoloģiju, degustēt produkciju un izveidot bišu vaska sveces.

Brauciena laikā notika sarunas ar uztura speciālisti par veselīga un sabalansēta uztura nozīmi, par enerģētiski bagāto, bagāto ar dažādām veselīgām vielām produktu – medu. Ekskursijas dalībnieki saņēma ne tikai atbildes uz interesējošiem jautājumiem, bet arī informatīvu izdales materiālu.

Dienas noslēgumā – atpūta dabā, spilgtākie iespaidi, emocionālā un psiholoģiskā veselība, pozitīvas emocijas, ko baudījām izbraucienā ar Buru Guru jahtu.

Paldies sporta speciālistei, uztura specialistei un medicīnas darbiniecei par ieguldīto darbu izglītojošās un veselību veicinošās ekskursijas organizēšanā un vadīšanā!

Paldies bērniem un jauniešiem par piedalīšanos un jauki pavadīto dienu kopā ar mums!

Ar veselīgā dzīvesveida veicinošiem objektiem iepazīstināja, izglītojošās un veselību veicinošās ekskursijas organizētājas un vadītājas: Mākoņkalna brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” jaunatnes darbiniece Jekaterina Itkača un Kaunatas jauniešu centra “Buras” jaunatnes darbiniece Tamāra Kablanova

Teksts un foto: Tamāra Kablanova

Click to listen highlighted text!