Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam “Rēzeknes novada uzņēmums 2021″

Jau desmito gadu pēc kārtas Rēzeknes novada pašvaldība rīko konkursu “Rēzeknes novada uzņēmums”, lai pateiktos uzņēmējiem par nodarbinātības veicināšanu, sabiedrisko aktivitāti un nenovērtējamo pienesumu uzņēmējdarbības vides attīstībai. 

Pretendentus konkursam var pieteikt no 2021. gada 7. decembra līdz 2022. gada 7. janvārim, ieliekot aizpildītu pieteikuma anketu Rēzeknes novada pašvaldības pastkastītē (Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē) vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē. Pieteikumus var arī iesūtīt pa pastu ar norādi: „Konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums””, adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601 vai sūtīt uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, ar norādi „Konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums”” un parakstot pieteikuma anketu ar drošu elektronisku parakstu. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejami gan papīra formātā Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs, gan elektroniski ŠEIT

Konkursa mērķis ir noskaidrot un godināt Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību, nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās produkcijas/pakalpojumu popularizēšanu. 

Pieteiktie uzņēmumi tiks vērtēti desmit nominācijās:

  1. Gada uzņēmums (rūpniecība, pakalpojumi);
  2. Gada lauksaimniecības uzņēmums;
  3. Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs;
  4. Gada uzņēmums – novada „VIP” (vietējās identitātes produkts);
  5. Gada amatnieks/mājražotājs;
  6. Gada inovācijas ieviesējs;
  7. Gada jaunais uzņēmums (lauksaimniecība/ rūpniecība/pakalpojumi);
  8. Gada mecenāts;
  9. Gada ģimenes uzņēmums;
  10. Gada darba devējs. 

Tiesības izvirzīt pretendentus Konkursam ir pagastu iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, citām institūcijām un iedzīvotājiem sadarbībā ar attiecīgā pagasta pārvaldi, iepriekš saņemot izvirzītā pretendenta piekrišanu. Nominācijā “Gada darba devējs” pretendenti tiek vērtēti atbilstoši VID datiem. 

Konkursa pretendentu vērtēšanu veic Rēzeknes novada domes izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija, kas sastāv no pieciem (5) locekļiem – 1 Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas pārstāvis, 1 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Rēzeknes biznesa inkubatora pārstāvis, 1 Rēzeknes novada domes deputāts, 1 pagasta pārvaldes vadītājs, 1 Attīstības plānošanas nodaļas speciālists. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš tiek izvēlēts pirmajā komisijas sēdē.

 Lai noteiktu Konkursa uzvarētājus, vērtēšanas komisija var apmeklēt Konkursa pretendentus to saimnieciskās darbības veikšanas vietās. Vizītēs pie Konkursā pieteiktajiem pretendentiem piedalās arī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, kurš sagatavo publikācijas par pieteiktajiem uzņēmējiem un ievieto tās novada mājas lapā.

 

Sanita Vjakse,
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciāliste

Click to listen highlighted text!