Izsludināts konkurss ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022’’

Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu no šī gada 16. augusta līdz 18. novembrim organizē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022’’. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā. Konkurss arī veicinās Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē. 

Šogad konkurss paredz godināt uzņēmumus 8 nominācijās – Gada amatnieks, Gada mājražotājs, Gada jaunais tūrisma pakalpojums, Gada sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada inovācija, Gada jaunais uzņēmums, Gada Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums Latgalē un Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē. 

Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022” ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai. 

Konkurss norisinās jau devīto gadu un arī šogad izsludinātā konkursa nolikums nosaka, ka iepriekšējo gadu uzvarētāji nevar pieteikt savu dalību tajā pašā konkursa nominācijā un uzņēmēji var tikt pieteikti citām nominācijām, ja to darbība atbilst citu nomināciju kritērijiem. Tāpat atkārtoti var tikt iesniegti pieteikumi par pretendentiem, kas iepriekšējos gados nav saņēmuši nomināciju, taču to pašreizējā darbība atbilst kādas no nominācijām kritērijiem. 

Aicinām pašvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas sadarboties konkursa norisē, ievietojot informāciju pašvaldību un institūciju mājas lapās, kā arī piesakot pretendentus konkursa nominācijām. 

Aizpildītas anketas līdz 30.09.2022. ir jānogādā  Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrā  Daugavpilī, Saules ielā 15 (LV-5401) personīgi, pa pastu vai sūtot elektroniski uz e- pasta adresi luc@lpr.gov.lv .

Pielikumā:

 

 Latgales plānošanas reģiona administrācija

Click to listen highlighted text!