Izsludināts LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 10. kārtu ar kopējo finansējumu 586 122, 42 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:
1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” - piešķirtais finansējums 175 000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;
1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - piešķirtais finansējums 411 122, 42 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte no 50 % līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2021.gada 29. novembra līdz 2021.gada 29.decembrim Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. ELFLA finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai. Plašāka informācija mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER projektu konkurss.

Vēršam projektu iesniedzēju uzmanību uz to, ka projektu vērtēšanas kritērijos ir būtiskas izmaiņas. Par projekta idejas atbilstību un vērtēšanas kritērijiem aicinām konsultēties Partnerībā! Kā arī ieskatīties video materiālā par LEADER aktualitātēm un uzņēmējdarbības atbalsta iespējām.

Kontaktinformācija: Ineta Elksne, tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv.

 

Click to listen highlighted text!