Izsludināts “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” projekta būvdarbu iepirkums

14.02.2023

Projekti

Projektam “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.4.2.2.0/21/A/033, š.g. 27.janvārī ir izsludināts iepirkums ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.
Lai noskaidrotu būvuzņēmēju, kas veiks plānotos Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus, Rēzeknes novada pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu ar Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2023/2
Atklāts konkurss tiek īstenots Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumu Nr. 152 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta vadītājs,
Guntis Kalniņš

Click to listen highlighted text!