Izveidots rotaļlaukums mazākajiem Sprūževas ciemata iedzīvotājiem

21.02.2024

Projekti

Biedrība "Griškānu pagasta sieviešu klubs "Smaids""  realizēja  atklātā LEADER projektu iesniegumu konkursā 14. kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", R. 2.2. "Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība" finansēts projekts Nr.23-01-AL15-A0192202-000004 “Rotaļu  laukuma izveide pašiem mazākajiem ciemata iedzīvotājiem“

Projekta realizācijas rezultātā pašiem mazākajiem iedzīvotājiem tika uzstādītas 5 rotaļu iekārtas: šūpoles ar grozu "Ligzda", vienvietīgas šūpoles ar sēdekli un atzveltni, karuselis, smilšu mājiņa, rotaļu komplekss "Champions".

Projekta kopējās izmaksas ir 9637, 65 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 8673,88 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10% 963,77 EUR.

Vēlos pateikt lielu paldies par sadarbību un atbalstu  biedrībai “Rēzeknes novada partnerība”, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei. Liels paldies Kaunatas pagastu apvienības vadītājam Jānim Aleksānam par finansiālo atbalstu un sadarbību.

Svetlana Klīdzēja, Biedrības "Griškānu pagasta sieviešu klubs "Smaids" valdes locekle

Click to listen highlighted text!