Jaunieši aicināti iesaistīties projektā “ PROTI un DARI!”

19.08.2022

Proti un dari

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Rēzeknes  novada pašvaldība aicina jauniešus iesaistīties projektā „PROTI un DARI!”. Tā mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju, raksti uz e-pastu liga.pelse@rezeknesnovads.lv vai zvani pa tālruni 26604650.

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast šeit - http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Rēzeknes novada pašvaldības projektu koordinatore Līga Pelse

Click to listen highlighted text!