Jaunietes pieredze projektā “ PROTI un DARI!”

16.12.2022

Projekti

Vairāku nedēļu garumā projekta jauniete Valērija Grappa apguva fotogrāfu kursus Ik” “LeonFoto” fotoskolā. Jauniete apguva šādas mācību programmas: Skanogrāfija”  un Fotoglezniecība. Projekta "PROTI UN DARI!" (Nr. 8.3.3.0/15/I/001) individuālās pasākumu programmas rezultātā jauniete ir uzsākusi darbību kā brīvprātīgā  uzņēmumā IK „LeonFoto”, kur ne tikai turpina apgūt pilnīgāk foto kursu programmu, bet arī, iegūst praktisko pieredzi fotogrāfiju veidošanā un apstrādē.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.
Rēzeknes novada pašvaldība uzrunā NEET jauniešus un iesaka piedalīties projektā “PROTI un DARI!”.
Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem. Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.

Ja zini kādu, kuram projekts PROTI un DARI varētu būt tieši laikā, dalies ar informāciju! 

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju, raksti uz e-pastu liga.pelse@rezeknesnovads.lv vai zvani pa tālruni 26604650.

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast šeit - http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Rēzeknes novada pašvaldības projekta koordinatore Līga Pelse

Atskats uz Valērijas Grappas veidotajām fotogrāfijām fotogalerijā.

Click to listen highlighted text!