Jaunieti, izmanto iespēju, piedalies projektā “Proti un Dari”!

08.04.2021

Proti un dari

Rēzeknes novada pašvaldība veiksmīgi turpina īstenot 2016. gadā aizsākto Rēzeknes novada pašvaldības sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru realizēto Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”.

Šo gadu laikā Rēzeknes novada pašvaldībā, projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistīti jau 230 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu pie amata meistara.

Projekta mērķis: Projekta "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Ko projekts Tev var sniegt?
Katrā individuālajā pasākumu programmas mēnesī Tev tiek nodrošinātas vismaz 24 stundas aktivitāšu, 20 stundas mentora atbalsts un 4 stundas programmu vadītāja atbalsts. Un tas viss - bez maksas!

Kādas aktivitātes Tev būs iespēja apmeklēt vai līdzdarboties?

  • Vari apmeklēt dažādus kursus, kuri Tev noderēs, lai augtu un attīstītos, atrastu jaunus virzienus un profesijas, kā arī kļūtu par pilnvērtīgu darba tirgus dalībnieku - grāmatvedības, lietvedības, speciālā pedagoga, psihologa, kokapstrādes speciālista, šūšanas, pirtnieku, floristikas, daiļdārzniecības, apdares darbu speciālista, friziera, bārmeņa, foto, pedagoga, programmētāja, galdnieka, nagu kopšanas, vaksācijas speciālista, kasiera, vizāžista, traktortehnikas meistara iemaņas, latviešu valodas, B kategorijas, C un CE kategorijas autovadīšanas un daudzus citus neformālās izglītības apguves kursus.
  • Tev būs iespēja apmeklēt dažādu speciālistu konsultācijas – karjeras konsultants, psihologs, IUK komercdarbības speciālists vai kāds cits, kuru vēlies satikt.
  • Mentors Tev palīdzēs piemeklēt interesējošus uzņēmumus, profesiju pārstāvjus, izglītības iestādes, un atbalstīs apmeklējot šīs iestādes, vai saņemot konsultācijas no šo jomu pārstāvjiem.
  • Tev būs iespēja pamēģināt kaut ko jaunu, iepazīt jaunus un foršus cilvēkus, iesaistīties jaunā grupā un iejusties citādā vidē!  

Veiksmīgi piemēri un pieredzes iedvesmo, vai ne? Projekta “Proti un dari” jaunieši no Rēzeknes novada dalās savā pieredzē, kādas projekta sniegtās iespējas viņi ir izmantojuši. Izlasi un piesakies arī Tu!

Projektu administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

Vairāk informācijas – http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari.

Projekta koordinatore: Baiba Uzulnīka
+37129447595

Click to listen highlighted text!