Konferencē sprieda par Sociālo dienestu un Bāriņtiesu sadarbību

26.10.2015

Sociālais dienests

Piektdien, 23. oktobrī, Rēzeknes novada pašvaldībā notika Sociālo dienestu un Bāriņtiesu sadarbības attīstīšanai veltīta konference, kurā piedalījās vairāk kā 70 dalībnieki – pārsvarā sociālo dienestu pārstāvji no visiem Latvijas reģioniem. Tālākais punkts, no kurienes bija atbraukuši ciemiņi, bija Rojas novads. Konferences tēma izvēlēta, balstoties uz pēdējā laikā arvien biežāk medijos izskanējušajiem gadījumiem par problēmām ģimenēs ar bērniem, jo, šķetinot šos problēmjautājumus, secināts, ka nereti pietrūkst sadarbības starp Bāriņtiesām un Sociālajiem dienestiem.
Konferences dalībniekus sveica LPSDVA valdes priekšsēdētāja Iveta Sietiņsone un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, kā arī Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale. Mājnieki bija sagatavojuši arī dāvanu – Rēzeknes novada vokālās studijas “Skonai” koncertu. Konferences pirmajā daļā par labās prakses piemēriem stāstīja Rīgas pilsētas Sociālā dienesta vadītājs Ervins Alksnis un Rīgas Bāriņtiesas priekšsēdētājs, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes loceklis Aivars Krasnogolovs. Konferences otrajā pusē, dalībniekiem sadaloties grupās, tika apspriesti dažādi reāli gadījumi, kad trūka sadarbības starp sociālo dienestu un bāriņtiesu, un kopīgiem spēkiem meklēti labākie ģimenes problēmu risinājumi.
Kā pastāstīja Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, jautājums par sadarbības trūkumu starp sociālā dienesta un bāriņtiesu darbiniekiem ikdienā ir ļoti aktuāls, jo nereti šī sadarbība ir formāla, ne vienmēr tiek uzklausīts sociālo darbinieku viedoklis, jo ar sociālā riska ģimenēm, kur pastāv risks bērna veselībai un dzīvībai, ir jāstrādā kopīgi gan sociālajam dienestam, gan bāriņtiesām. Rīgas domes labās prakses piemērs konferences dalībniekiem bija iedvesmojošs, taču ne vienmēr tas ir reāli pielietojams citās pašvaldībās. "Rīgas pilsēta var atļauties pirkt sociālos pakalpojumus, piesaistot problēmu gadījumos SOS ciematu speciālistus, viena gadījuma risināšanai atvēlot 3000 EUR, lauku pagastos ar šīm riska ģimenēm parasti strādā viens sociālais darbinieks, tur tādu iespēju nav." Tomēr, kā uzsvēra S.Strankale, sociālie darbinieki strādā profesionāli, darba grupās, izskatot reālu gadījumu no Rēzeknes novada pieredzes, gan kolēģi no citiem sociālajiem dienestiem, gan klātesošie bāriņtiesas pārstāvji, atzina, ka šajā gadījumā sociālā dienesta veiktās darbības ir bijušas pareizas. Diemžēl, konferencē bija maz pārstāvētas bāriņtiesas, tāpēc jau drīzumā, 30. oktobrī un 6. novembrī, ar Pašvaldību savienības mācību centra starpniecību tiks rīkotas radošās darbnīcas, kur darboties kopīgi tiks aicināti sociālo dienestu un bāriņtiesu darbinieki.
Konferences organizatori ir biedrība “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” (LPSDVA). Biedrība dibināta 2012. gada nogalē ar mērķi veicināt sociālā darba un sociālo pakalpojumu attīstību un sekmēt sociālo labklājību. “Pa šo laiku ir daudz kas izdarīts, izmantojam iespējas paust savu viedokli gan ierosinot izmaiņas likumdošanā, Ministru kabineta noteikumos. Svarīgi ir arī pleca sajūta, kuru sniedz šī organizācija, sociālie darbinieki saprot, ka nav vieni un var saņemt kolēģu atbalstu un padomu, ” – atzina S. Strankale.
 
 
Anna Rancāne
Autores foto
Dzied "Skonai" - vadītāja Guntra Kuzmina. DSCN0027 DSCN0030 LPSDVA valdes priekšsēdētāja Iveta Sietiņsone, dāvinot Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam lietussargu, uzsvēra, ka Rēzeknes novads ir tas labais piemērs, kur vadība tik lielā mērā izprot un atbalsta sociālo dienestu.  Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale sniedza nelielu prezentāciju par savu novadu un sociālo dienestu. No kreisās - Rīgas Bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs un Rīgas sociālā dienesta vadītājs Ervīns Alksnis stāsta par sadarbības iespējām un labo praksi.
 

Click to listen highlighted text!