Kultūras un tūrisma pārvalde aicina darbā Kaunatas pagasta  bibliotēkas vadītāju

28.05.2024

Kultūra

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” Kaunatas pagasta  bibliotēkas vadītāja amatu  uz nenoteiktu laiku.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

  • augstākā akadēmiskā vai profesionālā; vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai cita izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
  • vēlama darba pieredze bibliotēku darba jomā;
  • normatīvo aktu zināšanas bibliotēku jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē;prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku;prasme strādāt ar elektroniskajām datubāzēm un citām elektroniskajām sistēmām, prasme strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) Alise tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • jāspēj plānot un organizēt savu un bibliotēkas darbu, jāpiemīt radošai domāšanai, iniciatīvai;
  • jābūt augstai saskarsmes kultūrai un atbildības sajūtai.

Pamatdarba atalgojums 825,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidātiem jāiesniedz:

  • motivācijas vēstule;
  • profesionālās darbības apraksts (CV);
  • pieteikuma anketa;
  • izglītības apliecinoša dokumenta kopija.

Dokumenti ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” Kaunatas pagasta bibliotēkas vadītāja amatu""  jāiesniedz  elektroniski līdz 2024. gada 10. jūnijam plkst. 9.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldē uz e-pastu: ktp@rezeknesnovads.lv 

Kontaktinformācija: Dace Škrjaba, tālr.: 28305472

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Click to listen highlighted text!