Lai ātrāk reaģētu uz dzīvībai kritiskām situācijām, veido jaunas NMPD mediķu brigādes – viena no tām būs arī Dricānos

22.02.2019

Sociālais dienests

Lai mediķi ātrāk spētu nokļūt pie pacientiem dzīvībai bīstamās situācijās, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) veido jauna tipa brigādes un atsevišķos Latvijas novados arī jaunus brigāžu punktus. Šāds jauns brigāžu punkts no 1. marta darbu sāks arī Rēzeknes novada Dricānos.
Šeit sāks strādāt jauna veida mediķu brigāde, kādas saskaņā ar pērn gada nogalē apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem* dienests var veidot, lai uzlabotu palīdzības saņemšanu iedzīvotājiem. Jaunajā brigādē uz izsaukumiem dosies viens mediķis un operatīvā transportlīdzekļa vadītājs. Tā strādās laikā, kad iedzīvotājiem tas visvairāk nepieciešams – brigādes dežūra būs no plkst.8 līdz 22, kad uz ārkārtas tālruni 113 ienāk visvairāk zvanu un izpildīti tiek 80% no visiem izsaukumiem.
Šāda brigāde no 20. februāra darbu sākusi arī Jaunjelgavā. Savukārt lielākās pilsētās, kur dežurē vairākas brigādes, viena mediķa brigādes var tikt veidotas, lai veiksmīgāk reaģētu uz izsaukumiem pēc to prioritātes. Pilsētās viena mediķa brigādes sniegs palīdzību pacientiem zemākas prioritātes izsaukumos, kamēr pārējo brigāžu uzdevums būs maksimāli ātri ierasties uz dzīvībai kritiskām situācijām. Šāda brigāde izveidota Talsos un nupat arī Gulbenē.
“Jauna tipa brigāžu veidošana dienestam ir iespēja arī ļoti sarežģītā situācijā, kad trūkst darbinieku, uzlabot brigāžu teritoriālo pārklājumu, lai pacienti saņemtu savlaicīgu palīdzību dzīvībai kritiskās situācijās. Jo īpaši svarīgi tas ir iedzīvotājiem reģionos, kur mazāk apdzīvotās teritorijās brigādēm pie pacientiem nākas mērot lielus attālumus. Tagad Dricānu un apkārtējo pagastu iedzīvotāji neatliekamās palīdzības mediķus sagaidīs ātrāk,” teic NMPD direktore Liene Cipule.
Iedzīvotājiem jāatceras - lai saņemtu neatliekamo palīdzību, ir jāzvana uz ārkārtas tālruni 113, nevis jānāk uz brigādes punktu. Mediķu brigādes steidz no viena izsaukuma uz otru un ne vienmēr atrodas uz vietas savā punktā, turklāt nepieciešamības gadījumā, ja to prasa operatīvā situācija, brigāde var būt pārdislocēta arī uz citu vietu. Šādos gadījumos 113 dispečercentrā nekavējoties uz izsaukumu tiek nosūtīta cita tuvākā brīvā brigāde.
Tāpat atgādinām, ka NMPD brigāžu punktā nesniedz medicīniskas konsultācijas vai palīdzību vienkāršākās veselības situācijās – šādos gadījumos arī turpmāk jāvēršas pie ģimenes ārsta vai tuvākajā ārstniecības iestādē. Ja cilvēks guvis nelielu traumu, ir pēkšņi saslimis (paaugstināta temperatūra, iesnas, kakla sāpes u.c.) vai saasinājusies hroniska slimība, darba dienas jāsazinās ar savu ģimenes ārsta praksi vai jāvēršas vietējā feldšerpunktā. Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika palīdzību sniedz dežūrārsti un mediķi steidzamās medicīniskās palīdzības punktos. Ja nepieciešams mediķa padoms, tad pēc ģimenes ārsta darba laika vakaros (plkst. 17-8.00) un brīvdienās (visu diennakti) vienmēr var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.
NMPD atgādina, ka tā uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka veselība un dzīvība ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. NMPD mediķu brigāde jāizsauc, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir padraudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties un neatliekami.
*Ministru kabineta noteikumi Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm”
 
Informāciju sagatavoja: Ilze Bukša
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67337008, mob.: 29411499
prese@nmpd.gov.lv
Twitter: @NMPdienests
 
 
 
 

Click to listen highlighted text!