Lai palielinātu jauniešu motivāciju turpināt izglītību

10.06.2019

Jauniešiem

Ir noslēdzies priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistes jaunatnes iniciatīvas projekts “Tehniskās video jaunrades nodarbību organizēšana Dricānu vidusskolas un Nautrēnu vidusskolas PMP riska grupas izglītojamiem”, kura mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk-PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, iesaistot PMP riska jauniešus tehniskās video jaunrades jomā.
Projekta ietvaros tika organizētas video nodarbības Dricānu jauniešu centrā un Rogovkas multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā. Video nodarbības tika organizētas laika posmā no 1. februāra līdz 30. aprīlim, kuru laikā jaunieši tika ievirzīti video filmēšanas gaitā, sākot no scenārija sastādīšanas līdz filmēšanas procesam. Nodarbībās akcents tika likts uz praktisko darbību, protams, bez teorijas neizpalikt, bet pamata ideja ir mācīties darot. Katra nodarbība tika uzsākta ar komandas saliedēšanas vai energizeer aktivitāti. Reizi mēnesī jaunieši tikās ar mākslas terapeiti. Kopā ar video nodarbību vadītāju mākslas terapeite jauniešiem palīdzēja apgūt tādas prasmes, kā prasmes tiekties uz mērķi, kritiskās domāšanas prasmes un saskarsmes prasmes.
Kopumā projektā tika iesaistīti 35 jaunieši: 17 Dricānu vidusskolas skolēni un 16 Nautrēnu vidusskolas skolēni, projektā iesaistījās arī pa vienam jaunietim no Maltas speciālās internātpamatskolas un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas.
Projekta rezultātā iesaistītajiem jauniešiem bija jāizveido video par viņiem saistošu tēmu. Dricānu jaunieši ar savu izveidoto video materiālu piedalījās arī radošo darbu konkursā “Eiropa man ir…”, kura organizatori ir Valsts kanceleja sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Video ir par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 25. maijā.
Nautrēnu vidusskolas jaunieši ļāvās ideju lidojumam un izveidoja video par jaunieša iekšējām pārdomām, par bailēm, risinājumiem, atbalsta nepieciešamību un uzdrīkstēšanos. Šis video satur tikai jauniešu pašu radītās idejas.
Dricānu jauniešu centra “Kukuži” video var apskatīt šeit:

Rogovkas multifunkcionālā jaunatnes centra video pieejams šeit:

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”
Projekta vadītāja Ingūna Semule
ES regālijas

Click to listen highlighted text!