Latgalē turpinās dabas tūrisma infrastruktūras atjaunošana

27.07.2015

Uzņēmējdarbība

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta” Nr.3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001 ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde šogad turpina dabas infrastruktūras attīstību teju visā Latvijā. Latgalē darbi norisināsies dabas parkos “Sauka”, “Kuja”, “Daugavas loki”, “Dvietes paliene”, Teiču dabas rezervātā un Rāznas nacionālajā parkā.
Ir sācies dabas tūrisma infrastruktūras atjaunošanas darbs Rāznas nacionālajā parkā, tuvākajā laikā tas tiks uzsākts arī Teiču dabas rezervātā.
Rāznas nacionālajā parkā tiks izbūvēta taka Lūznavas parkā gandrīz kilometra garumā. Šobrīd Lūznavas muižas parkā ir demontētas vecās dzelzsbetona plāksnes, novākts vecais segums, izlīdzinātas taku malas. Visā garumā tiek bērts un blietēts taku pamatsegums. Mākoņkalnā tiks izbūvēta jauna skatu platforma, kā arī tiks uzlabota informācijas infrastruktūra. Dagdas novada teritorijā Piloru ozolu audzē taps pontonu laipa
Teiču dabas rezervātā ar ES atbalstu tiks izbūvēts Sīksalas ceļš 300 metru garumā.
Dabas parkā “Sauka” taps jauns skatu tornis. Jau izbūvēti tā pamati, metāla karkass un uzsākta nesošo konstrukciju izbūve. Piegādāti kokmateriāli skatu torņa būvniecībai.
Savukārt dabas parkā “Kuja” tiks uzstādīts jauns informācijas stends. Šajās nedēļās tiek veikti nepieciešami sagatavošanās darbi un teritorijas labiekārtošana.
Dabas parkā “Daugavas loki” šovasar tiks izbūvēta Dinaburgas dabas taka vairāk nekā puskilometra garumā, laipas izbūve uz balstiem, taps kāpnes, tiltiņi un skatu platforma, kā arī tiks izbūvēts stāvlaukums un uzlabota informācijas infrastruktūra. Takā jau ir demontētas vienas kāpnes (no Dinaburgas pilskalna) un daļa no kāpņu margām (līdz Dinaburgas pilskalnam). Lielākajā takas daļā uzbērts jaunais takas segums.
Teritorijā taps divi jauni skatu torņi. Ir uzsākta Lazdu kalna skatu torņa izbūve – sagatavoti pamati un uzsākta virszemes daļas būvniecība - kāpņu un platformu izbūve, samontēta jumta nesošā konstrukcija. Līdz jūlija mēneša beigām darbi pie šī torņa tiks pabeigti. Tāpat ir uzsākta arī Vasargelišķu skatu torņa izbūve – līdzšinējais tornis pilnīgi demontēts, jaunajam izbūvēti pamati un uzsākta virszemes daļas būvniecība.
Šajās nedēļās darbi sākušies arī dabas parkā “Dvietes paliene”, kur tiks izbūvēts stāvlaukums, uzlabota informācijas infrastruktūra, veikti labiekārtošanas darbi (izzāģēti krūmi, zari u.tml.), ierīkotas tualetes u.c.
Darbus iepriekšminētajos objektos iepirkuma procedūras rezultātā uzticēts veikt pilnsabiedrībai “VJM” par kopējo līguma summu 313093,85 euro bez PVN..
 
Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa
Papildus informācija:
Regīna Indriķe, 
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas
Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja
Mob. tel.: 29139677
 
kfES
 

Click to listen highlighted text!