LLKC Rēzeknes birojs organizē informatīvu semināru “Finansējuma piesaistes iespējas lauku uzņēmējiem”

04.10.2023

Uzņēmējdarbība

No  6. oktobra līdz 6. novembrim tiks atvērta pirmā  projektu iesniegšanas kārta 2023. – 2027. gada plānošanas periodā atbalsta pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās”. Iepriekšējā periodā bijām jau ieraduši līdzīgam atbalsta pasākumam mazajiem lauksaimniekiem “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Interesentiem ļoti uzmanīgi jāizlasa un jāizvērtē jaunie nosacījumi. Ir salīdzinoši būtiskas izmaiņas. Ar informāciju var iepazīties Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā. Tomēr Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes birojs (LLKC) vēlas sniegt kompaktu pārskatu par svarīgāko, kam jāpievērš uzmanība.

Atbalsta pretendents varēs būt fiziska vai juridiska persona, kura apsaimnieko līdz 100 ha lielu kopējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību. Zeme var būt gan īpašumā, gan nomā. Saimnieciskajai darbībai jābūt reģistrētai lauku teritorijā.

Atbalstam drīkstēs pieteikties esošās saimniecības, kuru kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas nepārsniedza EUR 15 000. Tāpat pieteikties varēs  arī saimnieciskās darbības uzsācēji, kuriem ieņēmumi no lauksaimniecības nav deklarēti, bet kuri saimniecisko darbību būs reģistrējuši Valsts ieņēmumu dienestā vai Uzņēmumu reģistrā pirms projekta iesniegšanas LAD. Jautājot LAD speciālistiem, vai projektu drīkstēs iesniegt, ja šajā sezonā netika iesniegts ģeotelpiskais pieteikums platību maksājumiem, atbilde bija pozitīva, jā, varēs.  Piemēram, zemes īpašnieks platības līdz šim bija iznomājis citai personai, bet,  izvērtējot, ka ir iespēja daļēji segt nepieciešamo ieguldījumu summu saimnieciskās darbības uzsākšanai, nolemj startēt projektā.

Pretendēt uz atbalstu varēs visa plānošanas perioda garumā (2023. – 2027.g.), ņemot vērā maksimālo finansējuma apmēru, ko varēs saņemt viena saimniecība. Tas ir, reģistrētas saimnieciskās darbības uzsācējiem šī summa ir no EUR 5 000 līdz 15 000 visā periodā. Esošajām saimniecībām – līdz EUR 30 000. Jāatceras, ka katru reizi, piesakoties atbalstam, ražošanas apjomi būs jākāpina. Tas nozīmē, ja investīcijas tiks veiktas par visu maksimālo summu viena projekta ietvaros, apgrozījums vai ražošanas apjoms būs jākāpina atbilstoši izveidotajam darījumdarbības plānam. Ja dalību ņemsiet vairākās kārtās, tad arī katrā reizē apjomi būs jākāpina atkal. Uzmanīgi jāizlasa visi nosacījumi (MK noteikumi nr.306 no 13.06.2023.).

Tiks atbalstītas investīcijas gan jaunas tehnikas un iekārtu iegādē, gan lietotas, bet ne vecākas par 5 gadiem. Jaunas tehnikas iegādei jāiepazīstas ar LAD tīmekļvietnē ievietoto Tehnikas un iekārtu katalogu. Ja paredzēts iegādāties  lietotu tehniku, iekārtas, instrumentus, kuru cena ir virs  EUR 1000, būs jāizvēlas izdevīgākais vismaz no diviem piedāvājumiem.  LAD aicina jau  pirms projekta iesniegšanas sazināties ar tirgotājiem, lai noskaidrotu tehnikas un iekārtu piegādes laiku, precizētu piedāvāto cenu. Tas vajadzīgs, lai plānotās darbības noritētu veiksmīgi, lai nekavētos piegādes. Jo, kā parasti, ir noteikts projekta īstenošanas beigu termiņš. Piemēram, ja investīcijas ieguldītas pamatlīdzekļu iegādē, no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu noteiktais beigu termiņš ir 1 gads un 6 mēneši. Uzraudzības periods gan ir ilgāks.  Tie ir trīs vai pieci gadi, skatoties, kādā nozarē veiktas investīcijas.

Tāpat atbalstīta tiks ilggadīgo stādījumu ierīkošana, būvniecība, ražošanas ēku un zemes iegāde, kas paredzēta projekta mērķu īstenošanai,  kā arī investīcijas klimata pārmaiņu samazināšanā un aktivitātes tūrisma jomā.  Tikai jāskatās, kāda ir attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte. Tieši šeit ir būtiskākās izmaiņas. Atbalsta pretendentam būs jāveic ieguldījumi (jāiegādājas, piemēram, pamatlīdzekļi) par savu naudu, jāīsteno projekts, tikai pēc tam tiks atgriezti līdzekļi 50% (traktortehnikai) vai 85% apmērā. Investīcijas, kas  saistītas ar tūristu apmeklējumiem un saimniecībā saražotās produkcijas piedāvāšanu tiem, paredzētas 40 procentu apmērā no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Zemes un ēku iegādes izmaksas projekta īstenošanai, savukārt, līdz 10 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Tieši nosacījums par atbalsta saņemšanu pēc ieguldījumu veikšanas piebremzē mazo saimniecību vēlmi ņemt dalību projektā. Tomēr ieteiktu izvērtēt, piemēram,  ja saimniecībai, vajadzīga pļaujmašīna vai cits pamatlīdzeklis, tad minētais atbalsts ir to vērts, lai piedalītos  pasākumā. Arī fakts, ka atbalsta kārta tiks izsludināta rudenī, ir motivējošs, jo tā ir iespēja jau nākošajai sezonai nokomplektēt vai atjaunot tehniku. Saprotams, ka naudas plūsma mazajām saimniecībām ir salīdzinoši ierobežota, tomēr, ja plānots darbību turpināt un attīstīt, atbalsts nodrošinātu efektīvāku saimniekošanu.

Iesniegt projektu un pretendēt uz atbalstu var arī saimniecības, kuras saņēmušas atbalstu iepriekšējā pārskata periodā (arī, ja pēdējās kārtas projekts nav vēl īstenots).

LAD mājaslapā var iepazīties ar vebināra ierakstu par šo atbalsta pasākumu.

  • SIA “LLKC” Rēzeknes konsultāciju birojs 11. oktobrī plkst. 10.00. rīko informatīvo semināru, par “Finansējuma piesaistes iespējām lauku uzņēmējiem”, kura laikā tiks sniegta informācija par projekta “Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās” nosacījumiem un cita aktuālā informācija.

Vairāk par semināru: https://www.laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/notikumi/2023-10-11-000000/informativais-seminars-rezekne-finansejuma

Semināram vēlams pieteikties: telefons 26 524 227,  e-pasts: sanita.geduseva@llkc.lv

Sagatavoja: “LLKC” Rēzeknes birojs

Click to listen highlighted text!