Lūznavas muiža aicina iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības platformā Rēzeknes novadā

24.08.2020

Sociālais dienests

Lūznavas muiža, turpinot domāt par sociālās uzņēmējdarbības attīstību Rēzeknes novadā, aicina esošus sociālos uzņēmējus, biedrības, kā arī potenciālos sociālos uzņēmumus un uzņēmumus, kam varētu būt sociālās uzņēmējdarbības potenciāls, iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības attīstības projektā.
Šobrīd Rēzeknes novads kopā ar Ogres un Līvānu novadiem piedalās sociālās uzņēmējdarbības attīstības projektā “Building Resilience and Cooperation: Social Entrepreneurship for Stronger Communities in Latvia” ko īsteno Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar British Council Latvia. Projekta mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības iesaisti un attīstību pašvaldībās – veidot sadarbību, attīstības platformas, radīt un ieviest ilgtermiņa sociālās uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes un instrumentus.
Lūznavas muiža kā sociālās uzņēmējdarbības vēstnieks apkopos informāciju par organizācijām, uzņēmumiem, interesentiem Rēzeknes novadā un apkaimē, kuriem varētu būt sociālās uzņēmējdarbības potenciāls vai kuri nākotnē var spēt apvienot uzņēmējdarbību ar sociālo mērķi, tādēļ tiek aicināti atsaukties gan aktīvās biedrības, kuras jau šobrīd ilgtspējīgi dara lietas, kas varētu tikt pārvērstas uzņēmējdarbībā, gan uzņēmumus, kuri jau darbojas arī ar sociālu mērķi (piemēram, iesaistot darbiniekus no sociāli mazaizsargāto personu grupām), gan arī vietējos aktīvistus, kuri ir ieinteresēti uzņēmējdarbībā ar pievienoto vērtību. Interesentus (vai ieteikumus par tiem) lūgums atsaukties līdz 29. augustam, rakstot muiza@luznava.lv vai zvanot +371 29390701.
Atgādinām, ka sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana). Uzņēmumam ir jāiegūst sociālā uzņēmuma statuss, ko var izdarīt gan jau esoši uzņēmumi, pielāgojot darbību likuma nosacījumiem, gan arī jaundibināti SIA, kas dibināti tieši ar mērķi kļūt par sociālajiem uzņēmumiem. Plašāk uzzināt var te: https://sua.lv/kas-ir-sociala-uznemejdarbiba/ 
Projektu “Building Resilience and Cooperation: Social Entrepreneurship for Stronger Communities in Latvia” īsteno biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” sadarbībā ar Britu padomi Latvijā un trīs pašvaldībām – Ogres, Rēzeknes un Līvānu novadu. Tā mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību konkrētajās pašvaldībās, radot un ieviešot tādas ilgtermiņa sociālās uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes un instrumentus, kas atbilst esošo un potenciālo sociālo uzņēmumu vajadzībām.
Šovasar iesāktais projekts turpināsies līdz nākamā gada februārim, un tā noslēgumā tiks organizēts pieredzes apmaiņas pasākums visām trim iesaistītajām pašvaldībām par apgūto sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas veidošanas pieredzi, izaicinājumiem un tālākajiem soļiem. Projekta rezultātus plānots izplatīt arī citām pašvaldībām, iedrošinot tās un rosinot atbalstīt sociālo uzņēmumu veidošanos un tālāku attīstību.
Plašāka informācija: Iveta Balčūne,
Lūznavas muižas pārvaldniece
29390701
iveta.balcune@rezeknesnovads.lv
http://luznavasmuiza.lv
http://facebook.com/luznavasmuiza
 

Click to listen highlighted text!