Lūznavas muižas ēkā turpinās rekonstrukcijas darbi

Rēzeknes novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēto projektu „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)”. Īstenojot projektu, jau ir veikta Lūznavas muižas ēka arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, uz kā pamata izstrādāts tehniskais projekts. Veikti muižas ēkas jumta un ārējā pagraba jumta konstrukciju rekonstrukcijas darbi, nomainīts jumta segums, atjaunoti jumta vēsturiskie elementi, piemēram, vējrādītājs, kā arī veikti ēkas fasādes un ēkas pamatu rekonstrukcijas darbi.
Šobrīd objektā notiek vispārceltnieciskie darbi, ēkā savilkti inženierkomunikāciju tīkli, elektrosistēmas, tai skaitā ierīkotas ugunsdrošības un zibens aizsardzības sistēmas, ūdensvada un kanalizācijas ārējie un iekšējie tīkli, uzstādītā ventilācijas sistēma, ievilkta un pieslēgta apkures sistēma. Jāatzīmē, ka muižai paredzēta divu veidu apkures sistēma: otrais un trešais stāvs būs nodrošināts ar radiatoru apkures sistēmu, savukārt pagrabstāvs un pirmais stāvs tiks aprīkots ar grīdas apsildes sistēmu. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā ēkas vēsturisko veidolu un plānoto ēkas funkcionalitāti, lai muiža varētu piedāvāt ērtas un siltas telpas visu gadu.
luznava_t_2Muižā uzstādīta ventilācijas sistēma, notiek elektromontāžas un iekštelpu apdares darbi. Viena no muižas unikālām vērtībām ir tās logi, kuru atjaunošana ir darbietilpīgs un laikietilpīgs process, kas tiek īstenots pa posmiem. Daļa logu tiek restaurēta, daļa izgatavota no jauna.
Lūznavas muižas ēka ir kultūrvēsturisks objekts, un rekonstrukcijas darbu veikšana saskaņota ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Pašvaldība ar lielu atbildību uzņēmusies muižas ēkas rekonstrukcijas darbu veikšanu, ar mērķi paaugstināt Lūznavas muižas ēkas pievilcību Rēzeknes novada iedzīvotājiem, kā arī nodrošinot kultūrvēsturiska pieminekļa saglabāšanu un dzīvotspēju, izveidojot to par Rēzeknes novada nozīmes saieta namu, kurš nodrošinās brīvā laika pavadīšanas, sporta un dažādu kultūras pasākumu norisi.
Rekonstruētās muižas ēkas telpās tiek plānots organizēt un rīkot dažādus publiskos pasākumus, kuros piedaloties, iedzīvotāji savu laiku varēs pavadīt vides mākslas, sporta un citās izglītojošās kultūras aktivitātēs. Tāpat paredzēts organizēt un rīkot izstādes, konferences, plenērus, nometnes, kā arī muižas telpās vietu sev atradīs daudzas tematiskas radošās darbnīcas  dažāda vecuma iedzīvotāju grupām.
Anita Bringule,
Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja

eiropa

Click to listen highlighted text!