Mācību gada noslēgums Audriņu pamatskolā

31. maijā Audriņu pamatskolā notika pēdējais šī mācību gada pasākums. Šim pasākumam gatavojās gan skolotāji un skolas administrācija, to gaidīja arī paši skolēni.

Pasākums notika ārā, ievērojot visus nepieciešamos epidemioloģiskos noteikumus un distancēšanos.

Pasākuma gaitā skolēnus uzrunāja Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka, kurā savā runā pieminēja šī brīža svarīgumu un nozīmīgumu. Diemžēl šis mācību  gads Audriņu pamatskolai ir pēdējais, jo no 1. septembra skola kļūs par Audriņu pirmsskolas izglītības iestādi.

No skumjas nots nonācām pie pasākuma kulminācijas, jeb labāko skolēnu apbalvošanas. Šajā mācību gadā atzinības rakstus un dāvanas saņēma skolēni no 5., 6., 8. klasēm. Ikkatrs Audriņu pamatskolas skolēns saņēma savu “veiksmes pogu”, kura noteikti nesīs laimi nākotnē un paliks atmiņā, kā viens no dzīves posmiem.

Pēc dāvanu saņemšanas vārds tika dots klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītājam Vitālijam Drozdovam, kurš savā runā atzīmēja skolotāju, skolēnu un vecāku ieguldījumu kopīgā darbā. Pasākumam noslēdzoties, skolēni tika aicināti pacienāties ar gardu torti un siltu tēju. Neformālā gaisotnē skolēni varēja padalīties ar saviem plāniem un idejām par vasaras norisi vai par mācībām jaunajā skolā. 

Audriņu pamatskolas skolotāji un administrācija vēlē skolēniem veiksmi mācības un neaizmirst par savu skolu. “Vēlam jums izbaudīt vasaru, uzkrāt spēku un ar pilnu azartu uzsākt mācības. Lai jums veicas!”

 

Audriņu pamatskolas skolotājs Vitālijs Drozdovs

Click to listen highlighted text!