Neformālās izglītības pasākumi Ukrainas bērniem projektu konkurss

20.05.2024

Projekti

Konkursa mērķis ir, organizējot neformālās izglītības pasākumus Ukrainas bērniem laika periodā no 2024. gada 17. jūnija līdz 2024. gada 1. novembrim, nodrošināt Ukrainas bērnu psihoemocionālās labbūtības sekmēšanu un socializāciju, stiprināt Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, sniegt iespējas veiksmīgi integrēties Latvijas izglītības sistēmā un iekļauties kultūrvidē, atbalstīt latviešu valodas apguvi.

Dalībnieku mērķgrupa ir Pašvaldībā dzīvojošie Ukrainas bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem (ieskaitot).

Neformālās izglītības pasākumu saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu daudzveidīgu atbalstu Ukrainas bērniem un jauniešiem šādos virzienos:

 • ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšana un praktizēšana;
 • latviešu valodas prasmju apgūšana un nostiprināšana gan valodas mācīšanās nodarbībās, gan radošās valodas apguves integrētās nodarbībās;
 • Latvijas dabas un kultūrtelpas iepazīšana, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā kopienā un Latvijas sabiedrībā.

Konkursā projektus var iesniegt:

 • biedrības un nodibinājumi;
 • organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainas bēgļiem;
 • jaunatnes nevalstiskās organizācijas;
 • citas juridiskas personas.

​​​​​​​Konkursā tiek atbalstīta šādu neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana:

 • interešu izglītības nodarbības;
 • radošās darbnīcas;
 • saliedēšanās pasākumi;
 • ekskursijas;
 • iešana dabā;
 • āra aktivitātes;
 • talkas;
 • muzeju/ kultūras pasākumu apmeklējums u.c.

Projekta pieteikumus iesniegt iespējams tikai elektroniski, līdz 7. jūnijam plkst. 15.00, sūtot uz e-pastu aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv (elektroniski parakstītus vai parakstītus un ieskanētus).

Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada Jaunatnes lietu speciālists

Click to listen highlighted text!