Neslinko, izlem savu nākotni!

29.05.2024

Jauniešiem

Čornajas jauniešu komanda (Samanta Daniloviča, Endija Marianna Broliša, Ņikita Boļšakovs, Aleksandrs Fjodorovs un Čornajas pagasta jaunatnes darbiniece Sarmīte Broliša) piedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanu čempionātā, kuru organizē biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” projekta “Mūsu balsis, mūsu nākotne!” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība.

Komanda ar saukli “Neslinko, izlem savu nākotni!” piedalās čempionātā ar mērķi izglītot Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas jauniešus, kā arī visu sabiedrību kopumā par Eiropas Savienību, Eiropas Parlamentu un vēlēšanām, kuras šogad notiks 8. jūnijā. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijā ir ļoti zems vēlētāju skaits. Pēc statistikas datiem iepriekšējās vēlēšanās gandrīz 70% iedzīvotāju nedevās balsot un ļāva izlemt savu nākotni citiem. Tādējādi kopumā gan Latvijā, gan visā Eiropā tiek apdraudēta demokrātija.

Čempionāta ietvaros komanda rīkoja pasākumus ar mērķi izglītot maksimāli lielāku vietējo iedzīvotāju skaitu, bet galvenokārt jauniešus. Tāpēc ar savu sagatavoto interaktīvo un jauniešiem saistošo lekciju komanda viesojās trīs skolās: 14. maijā Rēzeknes Katoļu vidusskolā, 15. maijā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā un 16. maijā Kaunatas vidusskolā.

Lekciju iesākumā bija ledus laušanas aktivitāte, kam sekoja jaunietes Endijas Mariannas Brolišas vadītā diskusija par Eiropas Parlamenta vēlēšanu aizspriedumiem ar spraigām, savstarpējām diskusijām un balsošanu. Turpinājumā sekoja izglītojoša lekcija, kas ļāva jauniešiem uztvert pašas galvenās lietas par Eiropas Savienību un Eiropas Parlamentu. Ar Kahoot palīdzību bija iespēja katram arī pārbaudīt savas iegūtās zināšanas. Tika mērīta arī topošo vēlētāju aktivitāte pirms un pēc pasākuma.

Pēc visu skolu apmeklējuma secinājām, ka vairums no topošajiem vēlētājiem dosies uz vēlēšanām, bet ir nepietiekošas zināšanas un informācijas trūkums. Tāpēc šīs lekcijas bija ļoti vērtīgas, jo ieguva gan zināšanas, gan rīkus, kur atrast visu nepieciešamo informāciju, kā arī tika aicināti pievienoties Eiropas kopienai MĒS ESAM KOPĀ kopīgas demokrātijas veicināšanai. Pēc pasākuma lielākā daļa jauniešu mainīja savas domas un dosies vēlēt.

24. maijā norisinājās Čornajas jauniešu komandas noslēguma pasākums neformālās aktivitātes ar jauno deputātu vēlēšanām un ballīti. Šis bija pirmais pasākums jauniešu centrā “Horizonts”, kurā satikās un aktīvi kopā darbojās trīs paaudzes – jaunā, vidējā un vecā. Uz šo pasākumu ieradās jaunieši no Stoļerovas, Ilzeskalna, Rogovkas, Rēzeknes un protams vietējie Čornajas jaunieši, vidējā un vecā paaudze. Pasākumā aktīvi piedalījās arī Kaunatas apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns un pārstāvēja vidējās paaudzes intereses. Pasākumā katra paaudze un katrs jauniešu centrs izvirzīja savu deputātu, kurš pārstāvēja savu nozari un aizstāvēja savu vēlētāju intereses. Uz skatuves rosinājās spraigas diskusijas un pārsteidzoši, cik jaunieši labi pārzin dažādas aktuālas jomas politikā, kā arī prata argumentēt un aizstāvēt savu viedokli. Noslēgumā aktivitātes jauniešiem un vakars pie Rāznas ezera Čornajas pludmalē.

Ar savām aktivitātēm jauniešu komanda kopumā izglītoja 122 dalībniekus, kur no tiem 84 jaunieši skolās un 38 dalībnieki noslēguma pasākumā Čornajā.

Sarmīte Broliša, Čornajas jaunatnes darbiniece
Foto: jauniete Samanta Daniloviča

Click to listen highlighted text!