No sirds uz sirdi – Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība „ Sidrabrasa” apmeklē sociālās aprūpes centru iemītniekus

20.12.2019

Sociālais dienests

Ir Adventes laiks, tas ir pārdomu laiks, kad vairāk gribas būt vienam, ar savu sirdi klusi parunāt, kad mūsu dvēselēs ieplūst debesu gaisma. Mēs atveram savas sirdis Adventes klusajam laikam, mēs lūdzam par sevi, par bērniem, par mātēm un tēviem.
Visa pasaule aiztur elpu, gaidot Lielo Brīnumu. Katrs bērns nāk pasaulē kā brīnums, bet šis Bērns nāca, lai glābtu visus cilvēkus. Viņa nākšanu pieminam Ziemassvētkos un beidzot, vismaz vienu reizi gadā atveram savu sirdi bezgalīgai mīlestībai un piedošanai, gaišām domām un labiem darbiem.
Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība „ Sidrabrasa” Adventes laikā turpina pirms trim gadiem uzsākto tradīciju, sagādājot pārsteigumu sociālās aprūpes centru iemītniekiem. Iepriekšējā gadā apciemojām Maltas Sociālo aprūpes centru, šogad, 20. decembrī viesojāmies Rēzeknes novada Strūžānu veco ļaužu pansionātā, dāvājot katram tās iemītniekam sarūpētās dāvaniņas: pašu apgleznotas krūzītes, adītas zeķītes, cimdiņus, piparkūku maisiņu ar apsveikuma kartīti. Dāvanu maisiņi tika papildināti ar Ziemassvētku tirdziņa, kas šobrīd notiek Rēzeknes novada telpās, dalībnieču dāvātajiem izstrādājumiem. Paldies viņām par sapratni un atsaucību.
Arī sociālās aprūpes darbiniecēm par viņu rūpēm un labestību, veicot ikdienas darbu, pasniedzām mazas dāvaniņas. Prieks, sajūsma, satraukums, kāda asariņa uz senioru vaiga arī mūs saviļņoja līdz sirds dziļumiem, mēs saņēmām bezgala dziļas un pozitīvas emocijas un atziņu, ka tikai ar mīlestību, labestību mēs varam kļūt labāki.
Ziemassvētku laikā visā valstī notiek dažādi labdarības pasākumi lielākās un mazākās pilsētās, pagastos, kas liecina par to, ka mēs vēlamies un spējam palīdzēt cits citam, ka daudziem cilvēkiem Latvijā dzīves vērtības mērs ir izpalīdzība, iejūtība un sirds siltums. Taču gribētos, lai šī rosība nebūtu tikai viena mēneša akcija, kas notiek pirms Ziemassvētkiem, kad labo darbu darīšana ir veicamo lietu sarakstā.
Lai visiem balts un kluss atnāk šis piedošanas un svētbrīža laiks, lai gaiša un tīra mīlestība savieno mūs kopīgai lūgšanai.
Gaišus, dvēseliskus un sirsnīgus Ziemassvētkus!
Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības” Sidrabrasa” vadītāja Rita Tērauda

Click to listen highlighted text!