Norvēģijas Sarkanā Krusta komitejas darba grupas vizīte Rēzeknes komitejā

09.12.2015

Sociālais dienests

Lai izvērtētu abpusējo sadarbību 2015. gadā un izvirzītu jaunus uzdevumus 2016. gadam, darba vizītē Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Rēzeknes komitejā no 2. līdz 6. decembrim bija ieradusies Norvēģijas Sarkanā Krusta Oppland komitejas darba grupa trīs cilvēku komandā – brīvprātīgie projekta koordinators Tore Wien, jauniešu līdere Margreta Taarud un sociālās programmas brīvprātīgā Nadia Knutsen.

Vizītes laikā Norvēģijas pārstāvjiem bija tikšanās ar Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu, kurš augstu novērtēja abu komiteju sadarbību un pateicās par palīdzību novada iedzīvotājiem. „Mums ir jāmācās no norvēģu sadarbības partneriem kā cilvēkus iesaistīts SK kustībā un brīvprātīgā darbā, jo tas pilnveido un attīsta cilvēku līdzcietību,” teica Švarcs.

4. decembrī LSK Rēzeknes komiteja organizēja Starptautisko brīvprātīgo dienas pasākumu, uz kuru bija uzaicināti gan norvēģu sadarbības partneri, gan brīvprātīgie un darbinieki. Tika sniegts ieskats 2015. gada darbībā un noteiktas galvenās programmas 2016. gadā, tostarp esošo pakalpojumu uzlabošana un jaunu ieviešana, darbs ar jaunatni, starptautiskās sadarbības stiprināšana ar kopīgu pasākumu, apmācību organizēšanu gan jauniešiem, gan pakalpojuma mājas aprūpes darbiniekiem. Labu noskaņojumu pasākumā nodrošināja Rēzeknes komitejas brīvprātīgā jauniete Kristīne un ARPC „Zeimuļs” Kristapa Viša ģitārspēles pulciņš – Jelizaveta, Iveta, Vjačeslavs, Sarmīte. Paldies muzikālajam pavadījumam.

Vizītes laikā abu komiteju darba grupu pārstāvji vairākas reizes tikās pie „apaļā galda”, lai saskaņotu kopīgus pasākumus un aktivitātes 2016. gadam. Rezultāts sanāca, jo starp abu komiteju pārstāvjiem tika parakstīta vienošanās par kopīgām aktivitātēm 2016. gadā – jauniešu nometnes, apmācības, pieredzes apmaiņas vizītes, kā arī turpināsies projekts „Darba terapija”.

Pēdējā diena bija veltīta kultūras programmai. Viesi tika iepazīstināti ar Latgales pērli – Lūznavas muižu, ekskursija Maizes muzejā, Aglonas bazilikā un Kristus Karaļa kalns.

Vēlētos pateikties par vizītes organizēšanu un palīdzību LSK Rēzeknes komitejas priekšsēdētājas pienākumu izpildītājai Silvijai Strankalei, komitejas brīvprātīgajiem un darbiniekiem.

Lai jums svētīgs Adventes laiks, ziemīgi Ziemassvētki un laimīgs Jaunais gads!

LSK Rēzeknes komitejas izpilddirektore
Gunta Krukovska

Click to listen highlighted text!