Noskaidroti Rēzeknes novada veiksmīgākie uzņēmēji

20.03.2014

Uzņēmējdarbība

Jau trešo gadu 19.martā, Jāzepa dienā, kas ir vienīgā gavēņa laika diena, kad pēc kristīgajām tradīcijām drīkst lustēties uz nebēdu, Rēzeknes novada pašvaldība rīko „Uzņēmēju dienu”. Šoreiz novada čaklākie un uzņēmīgākie ļaudis kopā tika aicināti Bērzgales kultūras namā. Pasākuma laikā tika sveikti arī konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” dalībnieki un laureāti. Jāatzīmē, ka konkurss aizsākās jau 2013.gada vasarā, kad iedzīvotāju konsultatīvās padomes tika aicinātas pieteikt kandidātus – uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas Rēzeknes novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, kā arī novada ražošanas teritoriju pievilcību un atpazīstamību.

Kopumā konkursam tika izvirzīti 39 pretendenti deviņās nominācijās. Lai izvērtētu uzņēmēju atbilstību konkursa kritērijiem, rudenī uzņēmējus viņu darba vietās apmeklēja konkursa vērtēšanas komisija septiņu cilvēku sastāvā, kas pēc tam, rūpīgi izvērtējot, noteica šī gada veiksmīgākos uzņēmējus.

KONKURSA „RĒZEKNES NOVADA UZŅĒMUMS” DALĪBNIEKI UN LAUREĀTI:

„Gada jaunais uzņēmums”: ZS „Bērzubirze” (Nautrēnu pag., īpašniece Evita Šķestere). Saimniecībā tiek audzēti ķiploki. Lai gan uzņēmējdarbība sākta, ieguldot savus līdzekļus, šobrīd saimniecība tiek attīstīta, apgūstot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.

Nominācijai „Gada jaunais uzņēmums” tika izvirzīti arī:

 • ZS „Vairogi” (Čornajas pag., īp. Guntis Klīdzējs),
 • ZS „Pumpuri” (Dricānu pag., īp. Artūrs Eriņš),
 • ZS „Edgari” (Feimaņu pag., īp. Oskars Otikovs),
 • ZS „Pureņi” (Feimaņu pag., īp. Vitālijs Poplavskis),
 • ZS „Žubītes” (Lendžu pag., īp. Aigars Šulbergs),
 • ZS „Morāni” (Rikavas pag., īp. Daina Poča),
 • ZS „Jaunliepu mājas” (Rikavas pag., īp. Lauris Jaudzems),
 • SIA „Tutinelli” (Sakstagala pag., īp. Sandis Tutins),
 • ZS „Ieva” (Silmalas pag., īp. Roberts Ružs).

„Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs”: SIA „Rāznas Līcis” (Čornajas pag., īp. Edgars Teivāns). Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu klāsts ir daudzveidīgs, tāpēc tūristi var izvēlēties gan mierīgu atpūtu viesu mājā, gan sportisku un aktīvu izklaidi pludmalē. Lai uzlabotu apmeklētāju labsajūtu, „Rāznas Līcī” nepārtraukti notiek celtniecība un labiekārtošanas darbi.

Nominācijai „Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs” tika izvirzīti arī:

 • Mini Zoo „Rozīte” (Audriņu pag., īp. Larisa Smule),
 • Zemnieku saimniecības „Ezerzeme” brīvdienu māja „Ezera sonāte” (Bērzgales pag., īp. Stanislava Igaune),
 • SIA „Dana” (Mākoņkalna pag., īp. Rišards Gaidis),
 • Zirgu sētu „Untumi” (Ozolmuižas pag., īp. Ligita Harčevska).

„Gada mājražotājs”: Ivo Sutins. Ivo Sutins nodarbojas ar biškopības produktu ražošanu. Biškopis piekopj bioloģiskas saimniekošanas metodes, tāpēc viņa piedāvātā produkcija ir augstvērtīga un ekoloģiski tīra.

„Gada amatnieks”: Marija Tjuša. Marija Tjuša nodarbojas ar rokdarbiem. Īpaši labi amatniecei padodas tautu tērpu aušana un šūšana, kā arī segu un galdautu izgatavošana.

 • Nominācijai „Gada amatnieks” tika izvirzīti arī:
 • klūgu pinējs Konstantīns Bindju no Bērzgales pagasta,
 • keramiķis Anatolijs Vituškins no Griškānu pagasta,
 • keramiķis, ZS „Podnieki” īpašnieks Pēteris Gailums no Ilzeskalna pagasta,
 • Lauku sētu „Mežmalas” īpašnieki Helēna un Boļeslavs Mundas no Pušas pagasta.

„Inovatīvu produktu ieviesējs”: IK „Cīruļi Ekofarm” (Dricānu pag., īp. Jurijs Plešanovs). „Cīruļi Ekofarm” nodarbojas ar vīngliemežu audzēšanu. Pagājušajā gadā realizētas 34 tonnas vīngliemežu. Nākotnē īpašnieks plāno piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu un uzsākt pārstrādes ceha būvniecību. Cehā varētu nodrošināt 5 līdz 10 darba vietas.

Nominācijai „Sabiedriskā aktivitāte” tika izvirzīta un pateicību par piedalīšanos konkursā saņēma ZS „Leimaņi” īpašniece Veneranda Rimša no Nagļu pagasta. Veneranda Rimša aktīvi atbalsta kultūras pasākumus un bieži vien sponsorē tos. Pati ir noorganizējusi Nagļu ciema ansambli, kas atdzīvina sen aizmirstas dziesmas. Kā dzejniece publicējusies almanahā „Rēzekne”.

Nominācijā „Gada lielākais darba devējs 2013” pretendenti tika izvirzīti pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem – tas ir uzņēmums, kas aizvadītajā gadā nodarbinājis visvairāk pastāvīgo darbinieku vai radījis visvairāk jauno darbavietu skaitu.

„Gada lielākais darba devējs 2013”: SIA „Ceļi un Tilti” (valdes priekšsēdētājs Ēvalds Čodars). Uzņēmumam ir 50 gadu darba pieredze. Pamatnodarbošanās: autoceļu un ielu remonts, pārbūve vai izveidošana no jauna. Uzņēmums arī būvē un atjauno netradicionālus objektus, tostarp, Latgales Māras „Vienoti Latvijai” pieminekli Rēzeknē un Spruktu hidroelektrostaciju uz Rēzeknes upes. Pamatdarbības zona – Latgale.

Nominācijai „Gada lielākais darba devējs 2013” tika izvirzīti arī:

 • RSEZ SIA „Verems”,
 • RSEZ SIA „LEAX ”,
 • SIA „Inteco Wood”.

„Uzņēmums – novada VIP (vietējās identitātes produkts)”: SIA „LATPOWER” (Mākoņkalna pag., īp. Ilgonis Upītis). Uzņēmums iegūst sapropeli. Tālāk sapropelis tiek pārstrādāts, lai to varētu izmantot lauksaimniecībai un kosmētikai. Produkts tiek piedāvāts gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām.

Nominācijai „Uzņēmums – novada VIP (vietējās identitātes produkts)” tika izvirzīti arī:

 • SIA „Balt Harmonia” (Gaigalavas pag., īp. Rasma Igaune).

„Gada uzņēmums”: SIA „LMKO” (Pušas pag., īp. Marija un Andris Runtovski). Saimniecībā tiek apsaimniekoti 150 ha zemes. Pamatnodarbošanās: lauksaimniecība un piena lopkopība. Īpašnieki ir Latvijas Augļkopju asociācijas un divu kooperatīvu biedri. Saimniecībā ir realizēti pieci projekti, kas ir liels ieguldījums ražošanas attīstībā un modernizācijā.

Nominācijai „Gada uzņēmums” tika izvirzīti arī:

 • Treikuļu ģimenes uzņēmumi (Dricānu pag., īp. Skaidrīte Treikule),
 • SIA „UNIK” (Griškānu pag., īp. Ludmila Kitova),
 • Dainis Gudriks (Lendžu pag.),
 • ZS „Meža Grumuži” (Lūznavas pag., īp. Artūrs Tjušs),
 • ZS „Krāces” (Nagļu pag., īp. Aigars Stikāns),
 • SIA „Skadeņi” (Nagļu pag., īp. Aina Rēze),
 • ZS „Lejas” (Nautrēnu pag., īp. Arnis Jurdžs),
 • PS „Tītari” (Silmalas pag., īp. Māra Šilova),
 • SIA „Strūžānu siltums” (Strūžānu pag.).

Sveicot uzņēmējus un uzrunājot klātesošos, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs izteica gandarījumu par jaunajiem cilvēkiem, kuri papildinājuši zemnieku un uzņēmēju rindas: „Zālē varam redzēt daudz jaunās paaudzes. Šī ir pēctecība, kas pārliecina, ka darbs Rēzeknes novadā arī nākotnē tiks cienīts. Blakus tēvam strādās dēls, vasarās vecvecākiem palīgā dosies mazbērni. Prieks, ka jaunie nāk ar nebijušām idejām un ar jaunu skatījumu, kas palīdz attīstīties.” M.Švarcs arī pateicās klātesošajiem par sociālo atbildību, ar kādu strādā novada uzņēmēji: „Paldies, ka piedalāties pagasta dzīvē, nākat ar savām idejām pie pagastu pārvaldniekiem, kā arī atbalstāt skolu un pagastu kultūras namu rīkotos pasākumus. Lai darbs vairo labklājību pašiem sev, savam pagastam, novadam un visai valstij!”

Kā atzina laureāte nominācijā „Gada jaunais uzņēmums” – ZS „Bērzubirze” īpašniece Evita Šķestere no Nautrēnu pagastā – šādi apbalvojumi palīdzot darboties un arī grūtākā brīdī nenolaist rokas, jo zinot, ka uzņēmēji Rēzeknes novadā ir novērtēti un atbalstīti. Turpinot tradīciju, konkurss tiks rīkots arī nākamgad, tāpēc jau vasarā Rēzeknes novada pašvaldība aicinās pieteikt pretendentus, kas ar savu devumu novada attīstības veicināšanā un darba vietu nodrošināšanā būtu pelnījuši titulu „Rēzeknes novada uzņēmums 2014”.

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Fotogalerija

Click to listen highlighted text!