Noslēdzies projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” Dricānu vidusskolā

No 11. jūlija līdz 17. jūlijam projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros Dricānu vidusskolā norisinājās diennakts nometne Nautrēnu apvienības pagastu bērniem un jauniešiem “VASALS” .

Pirmā nometnes diena sākās ar ierašanos nometnē un tās tēmas, un savstarpējo iepazīšanos, ledus laušanu un grupu veidojošām aktivitātēm. Pirmās dienas vakarā jaunieši izstrādāja savu nometnes logo, kuru sietspiedes tehnikā drukāja uz nometnes T krekliem.

Katrs rīts dalībniekiem sākās ar rīta vingrošanu un diena noslēdzās ar emociju apli par piedzīvoto un sajusto dienas laikā.

Otrajā nometnes dienā dalībnieki devās pārgājienā, kur galamērķī brauca ar SUP dēļiem un spēlēja dažādas sporta spēles.  Pēc dienas laikā noietiem gandrīz 20 km, vakara aktivitātes bija veltītas mierīgai kopā būšanai, grupu darbam un komunikācijai pie ugunskura,  dienas noslēgumā – filmu vakars.

Trešā diena bija aktīvā tūrisma diena, kur jaunieši devās uz aktīvās atpūtas parku “Čīkurs”, kur spēlēja loku tagu, tad pie Rāznas ezera baudīja Latgales kulināro mantojumu, iepazina Mākoņkalnu, kur  daži paspēja izbraukt arī ar katamarāniem. Izbraukuma noslēgumā jaunieši baudīja braucienu ar kuteri pa Rāznas ezeru.

Ceturtās dienas tēma bija saplūšana ar dabu un šīs tēmas ietvaros biedrība “Organic Synergies” vadīja jogas nodarbību, un dalībnieki paši gatavoja nātru zupu uz dzīvās uguns pusdienās.

Piektā nometnes diena tika veltīta emocionālajai veselībai: pašvērtējuma noteikšana, emocionālā inteleģence, stresoru apzināšana savā ikdienā. Jaunieši papildus veselīga dzīvesveida zināšanu un prasmju apguvei, mācījās arī runāt auditorijas priekšā, būt uzmanības centrā, klausīties un darboties kā viena kopīga grupa.

Sestā nometnes diena bija par apkārtējo un savu resursu apzināšanu, dodoties pārgājienā uz radošo lauku sētu “Leiceiši”, kur viņiem sniedza informāciju par resursiem apkārt, iedvesmoja uzdrīkstēties un iepazīstināja ar saimniecības dzīvi, tāpat tika nodrošinātas sportiskas aktivitātes ar koncentrēšanās prasmju pilnveidi, kas nepieciešamas, kā loka šaušanā, tā slackline jeb balansa lentas apgūšanā. Sestās dienas vakarā jaunieši arī gatavoja sev vakariņas uz dzīvās uguns.

Nometnes “VASALS” mērķis bija veicināt veselīgo dzīvesveidu bērniem un jauniešiem saistošā, aizraujošā un izzinošā veidā, izglītojot bērnus un jauniešus gan teorētiski, gan praktiski par emocionālo un fizisko veselību.

Veselības veicinošā nometne “VASALS!” Nautrēnu apvienības pārvaldes bērniem, kas ir no daudzbērnu, trūcīgām, maznodrošinātām, sociālā riska ģimenēm, tika organizētas ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/027 „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros.

Informāciju par nometnes gaitu sagatavoja biedrības “LOBS” valdes priekšsēdētāja Ingūna Semule

Click to listen highlighted text!