Ozolaines pagastā pulcējās latgaliski domājošie!

05.03.2024

Pagastu ziņas

Februāra izskaņā Ozolaines pagastā notika nu jau otrā “Latgaliešu olimpiāde ci čangaļu saīts”! Piektdienas vakarā Ozolaines pagasta tautas namu piepildīja smiekli un omulīgas kopābūšanas sajūta, jo uz pasākumu steidza un pulcējās latgalieši, kuriem patīk saturīgi pavadīt laiku kopā ar līdzīgi domājošiem tautiešiem, kuriem tīk mazliet pamēroties spēkiem zināšanās un atjautībā un kuri prot pasmieties ne tikai par citiem, bet arī par sevi, tajā skaitā arī par to, ka kāds latgaliešus mēdz saukt par čangaļiem.

Muzikālu ievadu pasākuma dalībniekiem bija sagatavojusi folkloras kopa “Zeiļa” ar tematisku dziesmu “Visi muni gosti beja”, kam sekoja arī folkloras kopas un tautas nama īpašais sveiciens, izpildot “Latgaliešu olimpiādes” himnu! Tā tika sarakstīta, gatavojoties tieši šī gada jeb otrajam saietam. Savukārt, ar deju priekšnesumu pasākuma programmu bagātināja senioru deju kolektīvs “Bokōnu bryuklinis” no Dekšārēm.

Muzikālajam ievadam sekoja sacensību daļa, kurā piedalījās 5 komandas no dažādām Rēzeknes novada pusēm – “Troks voi nu Rogovkys”, “Latgalīši”, “Puļciņeits”, “Maltas apvienības pārvaldes saime” un “Vīnā laivā”. Vispirms komandām bija jāatbild uz dažādu sabiedrībā zināmu latgaliskās kultūrvides personību un organizāciju uzdotajiem jautājumiem, kas bija saistīti, protams, ar latgalisko. Tam sekoja zīmola “Giut Breidi” vadītājas Līgas Springas īpašais uzdevums – izskaidrot latgaliešu valodas specifiskos vārdus latviešu valodā. Vārdu skaidrošanas uzdevuma pamatā tika izmantota uzņēmuma jaunā spēle “A kas ite?”. Turpinājumā folkloras kopas “Zeiļa” vadītāja Ināra Blinova akordeona izpildījumā pārbaudīja komandu spēju uzminēt latgaliešu dziesmas no 2–5 notīm. Tāpat komandām bija jātiek galā ar kulināras ievirzes uzdevumu, koriģējot specifiskā nosaukumā dēvēta sena ēdiena sastāvdaļas un gatavošanas gaitu. Uzdevuma pamatā tika izmantota recepte no Maltas apvienības kulinārā mantojuma e-grāmatas “Ar gordu muti”. Bet sacensību noslēgumā komandām bija jātiek galā ar diviem humoristiskiem uzdevumiem – vispirms skeča veidā jāattēlo kāda latgaliešu anekdote, bet turpinājumā – jānoklausās kāda problēmsituācija un doto nepatikšanu izraisītājs jāizrāj latgaliski. Kad komandas visus uzdevumus bija veikušas, žūrija, kuras sastāvā bija latgaliešu valodas popularizētāja un “Vietējās Latgales Avīzes” žurnāliste Skaidrīte Svikša, folkloras kopas “Zeiļa” dalībniece Valentīna Mališeva, Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs un latgaliešu kultūras ziņu portāla “lakuga.lv” žurnālistes Laura Spundere un Marta Puzāka, veica izvērtēšanu un iegūto punktu apkopošanu. Sacensību rezultātā uzvaras laurus plūca un īpašo ozolzīļu kausu ieguva komanda no Nautrēnu apvienības – “Troks voi nu Rogovkys”, godpilnajā otrajā vietā ierindojās komanda “Puļciņeits” no Dekšāru un Viļānu pagastiem, bet trešo vietu godam nopelnīja komanda “Latgalīši”, kurā bija apvienojušies dalībnieki no Ozolmuižas, Ozolaines, Verēmu pagastiem un Rēzeknes. Zīmols “Giut breidi” bija sarūpējis īpašas specbalvas – katrs uzvarētājkomandas dalībnieks saņēma iedvesmojošo “Giut Breidi” plānotāju, bet komanda, kas vislabāk tika galā ar spēles “A kas ite?” uzdevumu, saņēma šo spēli. Par laimīgajiem spēles un plānotāju īpašniekiem kļuva Nautrēnu apvienības komanda “Troks voi nu Rogovkys”. Žūrijas locekle Skaidrīte Svikša, kas kopā ar Maltas BJC bērniem un jauniešiem kopā izstrādāja latgaliešu valodas galda spēli “Latgalīšu RE (redzi)- MI (mini)- DO (dori)”, uzdāvināja ierobežotā tirāžā pieejamo aktivitāti katrai komandai. Savukārt “Vietējā Latgales Avīze” piešķīra 2 simpātiju balvas aktīvākajiem 1. un 2. vietu ieguvušajām komandām –“Latgalīši” un “Troks voi nu Rogovkys”.

Par neatņemamu šī pasākuma sastāvdaļu ir kļuvis kulinārais mantojums. Gan iepriekšējā, gan šī gada saietā komandu mājasdarbs bija sagatavot un paņemt līdzi kādu ēdienu, kas tām saistās un asociējas ar latgalisko. Komandas atveda sev līdzi bagātīgu klājienu ar dažādiem ēdieniem un dzērieniem, ko prezentēja citiem un pēc tam lika uz īpaši noformētā “Čangaļu LIDO” kopgalda. Taču šogad pasākumā radās doma iedziļināties kulinārā mantojuma tēmā vēl pamatīgāk. Vispirms pasākuma viesi tika sagaidīti ar īpaši sagatavotu pelēko zirņu un rupjmaizes uzkodu, kas tika papildināta ar zirņu dīgstiem un Latgales karodziņiem. Ozolaines pagasta tautas nama senioru kluba “Uguntiņa” dalībnieces, gaidot viesus, bija uzcepušas rozīšu cepumus, kas agrāk bija populārs cienasts visos godos. Komandu sacensību ietvaros, kā iepriekš tika minēts, viens no uzdevumiem bija saistīts ar kādas senas receptes koriģēšanu. Savukārt, kad komandu sacensības bija noslēgušās, “Čangaļu saīta” turpinājumā notika Maltas apvienības kulinārā mantojuma e-grāmatas “Ar gordu muti” sava veida prezentēšanas pasākums. No 50 grāmatā minētajām saimniecēm un daudziem recepšu vākšanas un apkopošanas koordinatoriem pulciņš bija ieradies pasākumā, līdzi ņemot grāmatā iekļautās ēdiena receptes taustāmu, apskatāmu un nogaršojamu ēdienu veidolā. Vispirms grāmatu prezentēja paši tās sastādītāji – Edgars Blinovs un Skaidrīte Svikša. Tam sekoja grāmatas izveidošanā iesaistīto saimnieču, saimnieka un koordinatoru godināšana, kur katrs atbildēja uz jautājumiem par savu ēdienu vai ēdieniem, kas bija iesūtīti grāmatai. Kad “Čangaļu LIDO” bija bagātīgi piepildīts ar komandu un grāmatas satura veidošanā piedalījušos saimnieku un saimnieču ēdieniem, visi labprāt ķērās arī pie to degustēšanas, izbaudot gan ko negaršotu, gan atsaucot atmiņā bērnības garšas, gan gūstot apliecinājumu tam, ka daudzas senās receptes dzīvo cilvēku tradīcijās vēl šobaltdien!

Kad visi vakara svarīgākie uzdevumi bija veikti, godam nopelnītās balvas – izdalītas un kulinārais mantojums izbaudīts, uz skatuves kāpa jauniešu grupa “Disnejlenda” no Viļāniem, dāvājot klātesošajiem savu latgalisko dziesmu izpildījumu, pūšaminstrumentu, bungu un vokālajā izpildījumā!

Viens skaists kopābūšanas pasākums nu ir “aiz muguras”! Kopā izbaudījām jokus, latgalisko humoru, sacensības garu, lusti, sirsnību, mums raksturīgo kultūru un daudz ko citu! Paldies ikvienai komandai, kas ar entuziasmu gatavojās šim pasākumam, meklējot efektīgus tērpus, domājot par kulinārā mantojuma īpašo izpausmi, par savas komandas prezentēšanu un citām svarīgām detaļām! Paldies folkloras kopai “Zeiļa”, deju kolektīvam “Bokōnu bryuklinis” un grupai “Disnejlenda” par priekšnesumiem! Liels paldies Skaidrītei Svikšai, Edgaram Blinovam, Valentīnai Mališevai, Laurai Spunderei un Martai Puzākai žūrijas darba veikšanu! Paldies latgaliešu valodas entuziastiem – Latgales vēstniecības GORS vadītājai Diānai Zirniņai, mūziķim Jurim Ostrovskim, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājam Guntaram Skudram, grupas “Borowa MC” līderim Aigaram Runčim, grupas “Bez PVN” līderim Guntim Rasimam, latgaliešu kultūras ziņu portāla “LaKuga” žurnālistei Amandai Anusānei un leģendārā Boņuka tēla atveidotājam Andrejam Rudzinskim par piedalīšanos video jautājumu uzdevuma īstenošanā. Milzīgs paldies zīmola “Giut Breidi” vadītājai Līgai Springai par spēles uzdevuma sagatavošanu un sarūpētajām balvām! Paldies par sarūpētajām specbalvām "Vietējai Latgales Avīzei"! Personīgs paldies folkloras kopai “Zeiļa” un tās dalībniecēm par dažāda veida atbalstu, idejām un palīdzību pasākuma sagatavošanā un realizēšanā! Paldies Ozolaines pagasta tautas nama senioru klubam „Uguntiņa” par garšīgo cienastu viesu sagaidīšanai! Un milzīgs paldies Skaidrītei Svikšai par lielo palīdzību latgaliešu valodas pareizrakstībā, specuzdevumu sagatavošanā, informatīvajā atbalstā un par sagādātajām specbalvām! “Garšīgs” paldies Skaidrītei Svikšai un Edgaram Blinovam par grāmatas prezentēšanu un ikvienai saimniecei un saimniekam, kuri ieradās pasākumā, lai dalītos ar savām receptēm! Paldies par informatīvo atbalstu Rēzeknes novada kultūras un tūrisma pārvaldei, “Vietējai Latgales Avīzei”, latgaliešu kultūras ziņu portālam “La Kuga” un daudziem citiem! Paldies arī Silmalas pagasta saimniecības pārzinim Edgaram Svikšam un viņa komandai par lielizmēra abreviatūras “LTG” radīšanu! Tik liels pulks jauku, atsaucīgu cilvēku un organizāciju sapulcējās apkārt “Latgaliešu olimpiādes” idejai! Par to sirdi sildošs prieks un pateicības sajūta! Mums kopā izdevās! Paldies ikvienam! Lai mums visiem lieliski izdodas visas brīnišķīgās idejas arī turpmāk! Pulcēsimies kopā biežāk, jo kopā būšanā ir spēks!

Sagatavoja Ozolaines pagasta tautas nama kultūras pasākumu organizatore Santa Ostaša

Click to listen highlighted text!