Pabeigta pašvaldības grants ceļa pārbūve

Ar mērķi uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldē tika iesniegts Rēzeknes novada pašvaldības projekts Nr. 19-01-A00702-000067  „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 5. kārta”, kurš tika apstiprināts un 2020. gada pavasarī tika uzsākta šī projekta realizācija.

Līdz 2021. gada vasaras beigām norisinājās minētajā projektā iekļautā autoceļa Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki) 2. posma Rēzeknes novada Kaunatas pagastā pārbūve, 24.09.2021. ir sagatavots akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Autoceļa pārbūvi veica  SIA “RIVIERA L”, bet  tā būvuzraudzību  nodrošināja SIA “Semita”.

Autoceļa pārbūves tehnisko risinājumu ir izstrādājusi personu apvienība SIA “Projektēšanas birojs Austrumi” un SIA “KEM”.

Projekta faktiskās kopējās izmaksas ir 300 724,53 EUR no tām attiecināmās izmaksas ir 288 831,15 EUR, bet ES publiskais finansējums ir  259 948,03 EUR.

Projekta vadītāja Inga Zapāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Click to listen highlighted text!