Par projektu “Tautas muzicēšanas tradīcijas Latgalē saglabāšana un popularizēšana”

16.05.2024

Kultūra

Vēl nesenā pagātnē mūzikas instrumentu spēlēšana, dziesmas un danči tika pārmantoti no paaudzes paaudzē, taču kopš 20. gadsimta beigām, sadzīvē ienākot informatīvajām tehnoloģijām, mutvārdu un paaudžu kopīgas darbošanās tradicionālās kultūras tradīciju nodošanas veids ir būtiski mazinājies vai pat zudis. Tāpēc mūsdienās visām Latvijā dzīvojošajām tautībām ir aktuāla tradicionālās kultūras tradīciju apgūšana no vecmeistariem vai lietpratējiem un to iedzīvināšana. Svarīgi ir šīs tradīcijas nodot jaunākajai paaudzei, tos iesaistot kopīgos pasākumos vairākām paaudzēm.

Biedrība “Rogovkīši” saņēma projekta “Tautas muzicēšanas tradīcijas Latgalē saglabāšana un popularizēšana” realizācijai finansējumu no Valsts kultūrkapitāla  fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” atbalstītās Latgales kultūras programmas 2024. Šī projekta ietvaros tiks organizēti divi pasākumi.

Antona Kūkoja, dzejnieka, mākslinieka, Latgales kultūras darbinieka, kurš ir saņēmis arī Lielo folkloras balvu, piemiņai jau trīspadsmito reizi Rogovkā tiks rīkots tautas muzikantu saiets “Večerinka O, bļaka*!” (*pasākuma nosaukums piemērots no skārda loksnes nosaukuma latgaliski, pa kuru uzsitot skaņa tālu dzirdama).

Biedrībai “Rogovkīši” šogad, organizējot tautas muzikantu saietu balles/večerinkas veidā,  mērķis ir iepazīstināt daudzos pasākuma apmeklētājus ar tautas muzicēšanas tradīcijām un mutvārdu folkloru ( ticējumiem, anekdotēm, mīklām u.c.).  

Tautas muzikantu saietā savu dalību ir solījuši  muzikanti no tuvākas un tālākas apkārtnes: vietējais muzikants Pēteris Belinskis, no Cēsim “Kociņu kapela, Salnavas kapela “Sveicinojam, vielejam”, no Rīgas Nikolajs Zaharovs, Daugavpils tautas muzikanti Jānis Mukāns Aleksandrs Baginskis un Jānis Ģipters, Baltinavas kapela, no Rēzeknes puses tautas muzikanti Antons Savickis, Antons Butkāns, dziesminieks Vinsents Kūkojs un Rihards Kūkojs, Zvirgzdenes kapela, Balvu puses tautas muzikanti Eventijs Zelčs, Venārs Dūre, Vitālijs Plešs, Pēteris Jermacāns, Genādijs Rudukovs, Leontīns Bērziņš, Briežuciema dāmu apvienība AMMA un citi.

Pasākumu vadīs Dekteru amatierteātris, kas ir  Rēzeknes novada “Gada balva kultūrā 2023. gadā” ieguvēji nominācijā “Gada  mākslinieciskais kolektīvs”.

Projekta realizācijas ietvaros sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību XIII Tautas muzikantu saiets Rogovkā  “Večerinka “O, bļaka!”” notiks  2025. gada 25. maijā plkst. 19.00  Nautrēnu sporta hallē/kultūras namā Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkā.

Tāpat rudens pusē tiks organizētas meistardarbnīcas, kur lietpratējs Gunārs Igaunis interesentus iepazīstinās ar tautas mūzikas instrumentiem, kas Latvijā spēlēti pēdējos 150 gados. Gunārs Igaunis ne tikai stāstīs par šo instrumentu rašanās vēsturi, bet arī demonstrēs kā spēlēt tos, piemēram, kokli, cītaru, cimbalu, ermoņikas, dažādus ritma instrumentus u.c..  

Uz tikšanos Rogovkā!

Biedrības “Rogovkīši” valdes locekle Marija Mazure

Click to listen highlighted text!