Par “sociālo ceļu” tīrīšanu ziemā Rēzeknes novadā

Ziema šogad ir dāsna ar sniegu, salu un atkušņiem, ceļi nereti ir grūti izbraucami, kas sagādā lielas rūpes pagastu pārvaldēm.  Rēzeknes novada pašvaldības pagastu apvienībās ir izstrādāts tā saucamo “sociālo ceļu” saraksts. Tie ir pašvaldības ceļi un servitūti, kuru tīrīšana no sniega pagasta pārvaldei ir jānodrošina pirmām kārtām – lai bērni tiek uz skolu, lai var piebraukt ātrā medicīniskā palīdzība, lai iedzīvotāji var izbraukt saņemt medicīniskos un rehabilitācijas pakalpojumus. Ir noteiktas iedzīvotāju mērķa grupas, pie kurām ceļi ir jāiztīra vispirms. Tās ir:

  • vientuļie seniori;
  • personas ar funkcionāliem traucējumiem, kam noteikta I un II grupas invaliditāte (mājsaimniecībā dzīvo vieni vai ar personām , kas nav darbspējas vecumā),
  • daudzbērnu ģimenes (ar mazgadīgiem bērniem), ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar tuvāko pagasta pārvaldi.

Lai droši ceļi, laime un veselība Jaunajā 2022. gadā!

Silvija Strankale,
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja

Click to listen highlighted text!