Pasniegtas balvas izcilākajiem Latgales skolotājiem

23.09.2019

Izglītība

Jau piekto gadu septembra nogalē tiek godināti Latgales izcilākie pedagogi, pasniedzot Nikodema Rancāna vārdā nosaukto balvu. Šī diena ir kļuvusi par Latgales skolotāju dienu, sagaidot pedagogu profesionālos svētkus, Starptautisko skolotāju dienu. Šogad konkursa noslēguma pasākums notika Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 22. septembrī.
Konkursa mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā, latviskās un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē. Šogad apbalvošanai bija izvirzīti 32 skolotāji no dažādām Latgales izglītības iestādēm piecās nominācijās.
Nikodema Rancāna balvu par latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības popularizēšanu un ieviešanu mācību vai studiju vidē šogad saņēma Daugavpils Vienības pamatskolas mūzikas skolotāja un bērnu folkloras kopas “Dzīsmīte” vadītāja Lūcija Vaivode. Šo balvu Lūcija Vaivode uzskata kā atzinību un pamudinājumu latgaliskās kultūras iedzīvināšanai Daugavpilī, ko savulaik uzsāka viņas pedagoģe, izcilā kordiriģente Terēze Broka.
Atzinības par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā skolas mācību vidē saņēma:

 • Velga Smoļaka, Rugāju novada vidusskola
 • Irēna Maļkeviča, Dagdas vidusskola
 • Iveta Vasitova, J.Raiņa Daugavpiļs 6.vidusskola
 • Ingūna Ludborža, Nautrēnu vidusskola
 • Rita Pudāne un Ārija Bergmane-Sprūdža (abas no Riebiņu vidusskolas)

Par inovācijām izglītības procesā balvu saņēma divi pedagogi – Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas Latviešu valodas, literatūras un ekonomikas skolotāja, audzinātāja, EP Vēstniecības skolu programmas un jauniešu projektu koordinatore, projekta “Esi līderis” vadītāja Maruta Krustāne.
Atzinības šajā nominācijā saņēma:

 • Aigars Bukšs, Baltinavas Mūzikas un mākslas skola. Viņš saņēma arī žurnāla “A12” specbalvu – gada abonementu
 • Benita Lazdiņa, Rēzeknes sākumskola
 • Inese Kuzņecova, Dagdas novada Aleksandrovas pamatskola.
 • Inese Magdaļenoka, Līvānu 1. vidusskola
 • Iveta Kārkle, Līvānu novada Rudzātu vidusskola
 • Anita Klismete, Rēzeknes novada Kaunatas vidusskola
 • Maruta Ladusāne, Viļānu vidusskola
 • Ruta Krišāne, Nautrēnu vidusskola

Nominācijā Par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībai arī tika godinātas divas skolotājas - Ludzas J. Soikāna Mākslas skolas Nautrēnu filiāles vadītāja Maija Gailuma un Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas ērģeļspēles un klavierspēles pedagoģe un koncertmeistare Guna Kise.
Atzinības saņēma:

 • Aigars Vigulis, Dagdas vidusskola
 • Līga Slica, Līvānu novada Jaunsilavas pamatskola
 • Ingrīda Kroiče, Aglonas novada Priežmalas pamatskola
 • Arnolds Grīnberts, Daugavpils 13. vidusskola

Nominācijā Par veiksmīgu pedagoga debiju (pedagogi, kuru darba stāžs nepārsniedz trīs gadus) šogad tika pieteikti tikai divi skolotāji, tāpēc, vadoties pēc konkursa noteikumiem, balva – sudraba sakta – netika piešķirta, tomēr konkursa rīkotāju Atzinības saņēma Mārtiņš Dzindzuks (Viļānu Mūzikas un mākslas skola) un Kristīne Razāne (Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”).
Specbalva Par latgaliskās vides radīšanu un latgalisko vērtību saglabāšanu un stiprināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs tika pasniegta Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” sporta skolotājai Zinaīdai Bernātei.
Atzinības par latgaliskās vides radīšanu un latgalisko vērtību saglabāšanu un stiprināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs saņēma:

 • Irina Vasiļevska, Andrupenes pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"
 • Ilona Znutiņa, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde

Nikodema Rancāna balvu ir iedibinājusi Latgaliešu kultūras biedrība (LKB), konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Latgales pašvaldībām. Šogad pirmo reizi konkursa rīkošanā iesaistījusies Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome, kuras priekšsēdētājs Gunārs Upenieks sirsnīgi pateicās Latgales skolotājiem: “Lai jūsu darbs tiktu novērtēts visā jūsu mūža garumā!”
Balvu – tradicionālo rotkaļa Riharda Cibļa darināto sudraba saktu – laureātiem pasniegt bija aicināti Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule, Latgaliešu kultūras biedrības pārstāves Līvija Plavinska un Anna Rancāne, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Nominantus un laureātus sveica Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, konkursa idejas autore un ilggadēja organizatore, uzsverot to, ka Nikodema Rancāna balva nav vienreizēja balva par mūža ieguldījumu, skolotāji uz to var pretendēt atkārtoti, jo tā ir balva par sistemātisku darbu un attīstību. Ministre izteica prieku un gandarījumu, ka balva atkal tiek pasniegta RTA zālē, ēkā, kas vēl glabā Nikodema Rancāna un viņa audzēkņu auru. “Viņš nebaidījās no reformām, bet bija pats šo reformu nesējs, negaidot speciālu rīkojumu. Skolotāji, kuri negaida rīkojumu, bet dara, irtie, kas nes gaismu.” I. Šuplinska vairākiem nominantiem pasniedza IZM īpašās Pateicības. Tās saņēma:

 • Anita Matule-Bordāne (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)
 • Aiga Hudobčenoka, Daugavpils Valsts ģimnāzija
 • Iveta Meškovska, Daugavpils 12.vidusskola
 • Staņislava Inkina, Rēzeknes novada Kaunatas vidusskola
 • Rita Upeniece, Riebiņu novada Galēnu pamatskola

Konkursa norisi atraktīvi vadīja Ēriks Zeps, savukārt noslēgumā ar dziesmām un atziņām vakara dalībniekus iepriecināja dziesminieks Kārlis Kazāks, novēlot, lai skolotājiem izdodas uzturēt svētkus sevī arī tad, ja viņi šoreiz ir saņēmuši tikai pateicības, nevis balvas, jo tas arī ir atzinums, ka viņi ir forši! “Skolotājiem nav viegli, viņiem ir daudz, ar ko jākonkurē, viņiem taču nav 20 miljoni skatījumu jūtūbē.”
K.Kazāka uzstāšanos un visu pasākumu video ierakstā var noskatīties arī internetā: https://www.youtube.com/watch?v=NvyfMy-4sjs&feature=youtu.be&t=4868
Pirmoreiz Nikodema Rancāna balva tika pasniegta pirms pieciem gadiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (toreiz – Rēzeknes Augstskolā), otrais konkursa noslēguma pasākums notika Ludzā, trešais – Viļānos, ceturtais Preiļos.
Anna Rancāne
Foto: Māris Justs
_MG_1400 _MG_1403 _MG_1566 _MG_1586

Click to listen highlighted text!