Pasniegti apbalvojumi konkursā “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2020”

Publicēts: 25.11.2020

Atjaunots: 13.01.2021

Sociālais dienests un veselības aprūpe

Jau sesto gadu pēc kārtas Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku rīko konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”.

Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī individuālu darbību. Tādejādi gan sekmējot labās prakses attīstību cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, gan arī veicinot sabiedrības izpratni un iesaisti cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā.

Katru gadu tiesībsargs aicina pašvaldības gan popularizēt konkursu, gan arī pieteikt cilvēkus vai organizācijas kādai no nominācijām. 

Šogad žūrijas sastāvu veidoja 7 dažādu nozaru pārstāvji – draugiem.lv runasvīrs Jānis Palkavnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Anda Lamaša, tiesībsargs Juris Jansons, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, žurnālists un radio personība Aidis Tomsons, Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

 Nominācijā “Izglītotājs”

Apbalvojums ir par aktivitātēm, kas nodrošina iekļaujošo izglītību (tai skaitā, interešu izglītību, tālākizglītību), interaktīvu metožu pielietošanu/izstrādi, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti tiesības uz izglītību. Šo balvu šogad pasniedza Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Anda Lamaša. Galveno balvu NVO kategorijā saņēma nodibinājums “Koka arhitektūras fonds” (Rīga) , bet atzinības rakstu saņēma Latvijas Nedzirdīgo Savienība (Rīga), resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” (Rīga) un biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” (Rīga). Galveno balvu individuālā snieguma kategorijā saņēma Aleksejs Mackevičs (Daugavpils novads, Biķernieku pagasta), bet atzinības raksti tika nogādāti Baibai Baikovskai (Rīga) un Ēsterei Zemītei (Rīga).

Nominācija “Pakalpojuma nodrošinātājs”

Šis apbalvojums ir par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamu un daudzveidīgu pakalpojumu attīstību un nodrošināšanu. Šogad balvu pasniedza Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „Vigor” (Rīga) , bet atzinības rakstu ieguva Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” (Talsi). Galveno balvu individuālā snieguma kategorijā ieguva Mārīte Rozentāle (Sigulda) , bet atzinības rakstu Anita Sūngaile (Ventspils).

 Nominācija “Nodarbinātības veicinātājs”

Apbalvojums par produktīvu vai inovatīvu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu, kuru pasniedza Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. NVO kategorijā galveno balvu ieguva invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība ”Ilgas” (Daugavpils), bet atzinības rakstu saņēma biedrība “Mūsu ligzda” (Saldus novads, Ezeres pagasts) . Galveno balvu individuālā snieguma kategorijā šajā nominācijā  ieguva Inga Muižniece (Baldone) , bet atzinības rakstus ieguva Inese Jumīte (Jelgava) un Zoja Privalova (Daugavpils).

 Nominācija “Uzdrīkstēšanās”

Balva šajā nominācijā tiek pasniegta par aktīvu vai jaunu iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses. To šogad pasniedza žurnālists un Latvijas Radio 1 raidījumu vadītājs Aidis Tomsons. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva nodibinājums “Palīdzēsim.lv” (Rīga). Individuālā snieguma kategorijā galveno balvu ieguva Baiba Baikovska (Rīga), bet atzinības rakstus ieguva Baiba Baikovska (Rīga), Līga Ķikute (Rīga), Diāna Ponaskova (Rīga), Dainis Pīrāgs (Rēzekne) un sarunu festivāls “LAMPA” (Rīga).

 Nominācija “Bērnu atbalsts”

Apbalvojums par izciliem sasniegumiem, aizstāvot bērnu ar invaliditāti tiesības un intereses dažādās jomās, piemēram, sociālā iekļaušana, tiesības uz kultūru, izglītību. Šos īpašos apbalvojumus šogad pasniedza Valsts prezidenta kundze Andra Levite. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva labdarības fonds “Bērnu rīts”, bet atzinības rakstu  - biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” (Rēzekne). Individuālā snieguma kategorijā Valsts prezidenta kundze galveno balvu pasniedza Rojam Puķem (Rīga), bet atzinības rakstu ieguva Irēna Dominiece (Jelgava) un Ingrīda Supe (Balvi).

Nominācija “Sociālo tīklu balss”

Draugiem Group runasvīrs Jānis Palkavnieks šajā nominācijā šogad pasniedza apbalvojumu tiem, kuru viedoklis un pieredzes stāsti sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā. Individuālā snieguma kategorijā galveno balvu ieguva Santa Survila (Rīga), bet atzinības raksti tika pasniegti Baibai Baikovskai (Rīga) un Mārtiņam Zvaigznem (Ventspils).

Šogad tika pasniegtas arī trīs īpašās pateicības balvas, kuru saņēmēji tika izvirzīti no žūrijas puses. Latvijas Nacionālā bibliotēka pasniedza savu pateicības balvu Rojam Puķem (Rīga), Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” savu pateicības rakstu pasniedza LTV7 projektam “Среда” (Rīga), bet tiesībsargs pateicības rakstu pasniedza Rasai Bugavičutei – Pēcei (Liepāja) un Valteram Sīlim (Rīga).

Vēlamies izcelt šo cilvēku un organizāciju paveikto darbu un ieguldījumu, lai cilvēku ar invaliditāti ikdienas dzīves kvalitāte tiktu uzlabota.

Tāpēc lūdzam dalīties ar viņu sniegumiem arī pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklo un citos medijos.

Vairosim labo un pateiksimies tiem cilvēkiem, kas ikdienā sniedz labus piemērus visai sabiedrībai!

Raina Anna Ločmele
Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas konsultante
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Tālr.: 67201403
E-pasts: raina.locmele@tiesibsargs.lv
Mājas lapa: www.tiesibsargs.lv

Foto: Free Stock Photos

Click to listen highlighted text!