Finanšu komitejas sēde (12.01.2023.)

Publicēts: 09.01.2023

Atjaunots: 17.01.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 12. janvārī
(Rēzeknē, plkst.11.00)

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālās pārvaldes - nolikuma apstiprināšanu.
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu.
3. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Kultūras un tūrisma pārvalde – amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
5. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra „Vecružina” amatu un mēnešalgu saraksts”.
6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālā administrācija - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu saraksts”.
7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 2.pielikumā „Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra amatu un mēnešalgu saraksts”.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aires”, Audriņu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežmalīte”, Audriņu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, Lendžu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedoņi”, Lendžu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Laimiņas”, Vērēmu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
13. Par kustamās mantas – lauksaimniecības zemes tīrīšanas rezultātā sagatavoto materiālu – koku zaru un izcirsto krūmu nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Kaunatas pagastā.
14. Par pašvaldības kustamās mantas – lauksaimniecības zemes tīrīšanas rezultātā sagatavoto materiālu – koku zaru un izcirsto krūmu Kaunatas pagastā mutiskas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
15. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma „(..)”, Gaigalavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas 1.maija ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Bērzgales pagastā, nodošanu atsavināšanai I.T.
21. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
22. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Miera iela (..) Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.A.
23. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ābelītes iela (..), Gaigalava, Gaigalavas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.T.
25. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai L.A.
26. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.V.
27. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Franča Trasuna ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai S.P.
28. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai I.G.
29. Par nekustamā īpašuma "(..)”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V.P.
30. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Pasta iela (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nodošanu atsavināšanai G.G.
31. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Nākotnes ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nodošanu atsavināšanai J.R.
32. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Maltas pagastā, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
33. Par nekustamā īpašuma Alejas ielā (..), Viļānos, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
34. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Raiņa ielā (..), Viļānos, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
35. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienībā“ Ozolaines pagasta pārvalde”.
36. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Čornajas pagastā.
37. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu Nagļu pagastā.
38. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Stoļerovas pagastā.
39. Par dalību projektā “Versts full of Feelings in East Latvia”.
40. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 1. decembra lēmumos un Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 15.decembra lēmumos „Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”.
41. Par dalību projektā “Crafts”.

Click to listen highlighted text!