Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde (25.01.2024.)

Publicēts: 23.01.2024

Atjaunots: 16.02.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2024. gada 25. janvārī
(Rēzeknē, plkst. 9.50)

  1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr. 21 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam” izdošanu.
  2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. septembra lēmumā Nr.1040 “Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu cenrāžu apstiprināšanu 2023./2024. mācību gadam”.
  3. Par atļauju Skaidrītei Strodei savienot amatus.
  4. Viļānu vidusskolas skolas padomes priekšsēdētājas iesnieguma izskatīšana.
  5. Informatīvais ziņojums "Par noteiktam mērķim noteikto izdevumu izlietojumu".
Click to listen highlighted text!