Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde (12.01.2023.)

Publicēts: 09.01.2023

Atjaunots: 30.01.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU
PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 12. janvārī
(Rēzeknē, plkst. 9.50)

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Kultūras un tūrisma pārvalde - izveidošanu un pašvaldības iestāžu reorganizāciju.
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Kultūras un tūrisma pārvaldes – nolikuma apstiprināšanu.
3. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Kultūras un tūrisma pārvalde – amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu.
4. Par finansiālu atbalstu Latgaliešu kultūras Gada balvai “Boņuks 2022”.

Click to listen highlighted text!