Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (08.02.2024.)

Publicēts: 06.02.2024

Atjaunots: 21.02.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS  JAUTĀJUMU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2024. gada 8. februārī
(Rēzeknē, plkst. 10.10)

  1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 15. februāra noteikumu Nr. 21 “Kārtība, kādā tiek sniegts finansiāls atbalsts nevalstiskajām organizācijām Rēzeknes novadā” izdošanu.
  2. Par Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra pakalpojuma maksas apstiprināšanu.
  3. Par Veselības un sociālās aprūpes centra “Viļāni” pakalpojumu maksu apstiprināšanu.
  4. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu I.G. Dricānu pagastā.
  5. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu A.R. Silmalas pagastā.
  6. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu D.P. Viļānos.
  7. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu E.G. Stružānu pagastā.
  8. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu I.M. Strūžānos.
  9. Par projekta “Sociālo mājokļu atjaunošana Rēzeknes novadā” apstiprināšanu.
Click to listen highlighted text!