Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (09.03.2023.)

Publicēts: 06.03.2023

Atjaunots: 13.03.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 9. martā
(Rēzeknē, plkst.10.30)

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra nolikumā.
2. Par izpilddirektora darba novērtēšanu.
3. Par izpilddirektora vietnieka darba novērtēšanu.
4. Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
5. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu L.R. Bērzgales pagastā.
6. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu V.L. Čornajas pagastā.
7. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu R.P. Čornajas pagastā.
8. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu S.S. Maltas pagastā.
9. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu I.B. Viļānos.
10. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu A.K. Vērēmu pagastā.
11. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu V.K. Viļānos.
12. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A.S. Stružānu pagastā.
13. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu P.J. Stružānu pagastā.
14. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.T. Stružānu pagastā.
15. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 3.reģistra - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu.
16. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējas kārtības palīdzības reģistra.
17. Informatīvais ziņojums par projekta ‘’Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā’’ attīstību.

Click to listen highlighted text!