Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (12.01.2023.)

Publicēts: 09.01.2023

Atjaunots: 17.01.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 12. janvārī
(Rēzeknē, plkst.10.30)

1. Par samaksas apstiprināšanu par sniegtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrā.
2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu I.D. Maltas pagastā.
3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu J.G. Sakstagala pagastā.
4. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu M.C. Viļānos.
5. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu B.M. Viļānos.
6. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu M.Č. Viļānos.
7. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējas kārtības palīdzības reģistra.

Click to listen highlighted text!