Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (13.04.2023.)

Publicēts: 11.04.2023

Atjaunots: 17.04.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 13. aprīlī
(Rēzeknē, 10.40)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Arhīva nolikuma izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.13 „Par prasībām, pieņemot darbā jaunos darbiniekus Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.14 „Par personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.15 „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 5. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā "Vecružina".
 6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmuma “Par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamo fondu”.
 7. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu A.K. Nautrēnu pagastā.
 8. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu V.F. Viļānos.
 9. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu I.V. Viļānos.
 10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu P.V. Viļānos.
 11. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 3.reģistrā - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu.
 12. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējas kārtības palīdzības reģistra.
 13. Informatīvais ziņojums par SAC darbību.
Click to listen highlighted text!