Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (23.11.2023.)

Publicēts: 21.11.2023

Atjaunots: 28.11.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 23. novembrī
(Rēzeknē, plkst. 10.20)

  1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu D.A. Viļānos.
  2. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu T.K. Viļānos.
  3. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.G. Viļānos.
  4. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.Š. Viļānos.
  5. Par atbalstu nevalstiskajām organizācijām 2024. gadā.
Click to listen highlighted text!