Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (26.01.2023.)

Publicēts: 23.01.2023

Atjaunots: 30.01.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 26. janvārī
(Rēzeknē, plkst. 9.40)

1. Par grozījumu izdarīšanu Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" nolikumā.
2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu R.S. Audriņu pagastā.
3. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu V.L. Čornajas pagastā.
4. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu N.Š. Ilzeskalna pagastā.
5. Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu Z.Č. Vērēmu pagastā.
6. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra.
7. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 3. reģistrā - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu.
8. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējas kārtības palīdzības reģistra.

Click to listen highlighted text!