Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (28.12.2023.)

Publicēts: 28.12.2023

Atjaunots: 09.01.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 28. decembrī
(Rēzeknē, plkst. 10.15)

  1. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Sociālajā dienestā.
  2. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Sociālajā dienestā (Pilcenē).
  3. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Vecružina”.
  4. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu N.R. Audriņu pagastā.
  5. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu M.M. Viļānos.
  6. Pārskats par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un dzīvokļu īri par 2023.gada 4.ceturksni.
Click to listen highlighted text!