Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde (26.01.2023.)

Publicēts: 23.01.2023

Atjaunots: 30.01.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 26. janvārī
(Rēzeknē, plkst. 9.00)

1. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0176, 7862 002 0177, 7862 003 0212, 7862 003 0287, 7862 008 0017 Kaunatas pagastā.
2. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896005 0643 Vērēmu pagastā.
3. Par zemes vienību ar kadastra apzī1. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0176, 7862 002 0177, 7862 003 0212, 7862 003 0287, 7862 008 0017 Kaunatas pagastā.
2. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0643 Vērēmu pagastā.
3. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7856 006 **** ar SIA “Pamatceļš”, Griškānu pagastā.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads. mējumiem 7886 002 0516 un 7886 002 0479 apvienošanu Sakstagala pagastā.
4. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7856 006 **** ar SIA “Pamatceļš”, Griškānu pagastā.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”,Čornajas pagasts, Rēzeknes novads.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”,Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads.

Click to listen highlighted text!