Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde (28.12.2023.)

Publicēts: 28.12.2023

Atjaunots: 09.01.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 28. decembrī
(Rēzeknē, plkst. 9.20)

  1. Par bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas un transportēšanas maksas noteikšanu Rēzeknes novada teritorijā.
  2. Par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “SOLPARK” Sološnīku ezerā.
  3. Par Ciskodu (Tiskādu) ezera zvejas limitu sadali komerciālajai zvejai 2024. gadam.
  4. Par Sološnīku ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai komerczvejai 2024. gadam.
  5. Par Pūderovas ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
  6. Par Saukuma ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
  7. Par Sološnīku ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
  8. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā "Korkleņi" ar kadastra Nr. 7858 004 0114.
Click to listen highlighted text!