Kontaktinformācija

Administrācija

Adrese: Sporta iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Waze

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:Tālrunis: 26171510
E-pasts: sportaskola@rezeknesnovads.lv
Sporta skolas direktors: Aldis Ciukmacis

Realizācijas vietas:

Kaunatas vidusskola

Adrese: Rāznas iela 25, Kaunata, Kaunatas pagasts, LV-4622

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Tālrunis: +37126665242
Futbola treneris: Māris Jermaks

Tālrunis: +37126674761
Volejbola treneris: Arnis Žogots

Dricānu vidusskola

Adrese: Dricāni, Dricānu pagasts, LV-4615

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Tālrunis: +37125573499
Basketbola treneris: Andris Putrāns

Tālrunis: +37129194439
Basketbola trenere: Inese Bolšija

Maltas vidusskola

Adrese: Sporta iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Tālrunis: +37126326578
Basketbola trenere: Līga Ludborža

Tālrunis: +37126579975
Futbola treneris: Aleksandrs Borodulins

Tālrunis: +37126199827
Futbola treneris: Sergejs Kondrats

Tālrunis: +37120259495
Futbola treneris: Jurijs Ionins

Tālrunis: +37128688824
Vieglatlētikas treneris: Jānis Kovalevskis

Tālrunis: +37127878199
Dambretes treneris: Juris Dombrovskis

Tālrunis: +37129945881
Interešu izglītības skolotājs Šahā: Anatolijs Jasinskis

Nautrēnu vidusskola

Adrese: Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Tālrunis: +37128313957
Volejbola treneris: Oļegs Žukovs

Bērzgales pamatskola

Adrese: Bērzgale, Rītupes 25, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Tālrunis: +37128313957
Volejbola treneris: Oļegs Žukovs

Feimaņu pamatskola

Adrese: Feimaņu ciems, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4623

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Tālrunis: +37126118929
Vieglatlētikas treneris: Ivars Upenieks

Gaigalavas pamatskola

Adrese: Skolas iela 5, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4618

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Tālrunis: +37128601660
Vieglatlētikas treneris: Jekaterina Marmiļova

Viļānu vidusskola

Adrese: Rēzeknes 1a, Viļāni, Viļānu pilsēta, LV-4650

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Tālrunis: +37125928049
Vieglatlētikas treneris: Jelena Tarasova

Tālrunis: +37120552686
Vieglatlētikas treneris: Ksenija Orlova

Tālrunis: +37128646365
Futbola treneris: Aleksejs Šlapakovs (Viļāni, Dricāni)

Tālrunis: +37127876552
Futbola treneris: Dainis Binders

Tālrunis:+37126109170
Šaha un dambretes treneris: Tatjana Samuilova

Tālrunis:+37125611185
Interešu izglītības skolotājs Florbolā: Vladlens Cvetkovs


Click to listen highlighted text!