Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanu

24.11.2023

Pašvaldība

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2023. gada 23. novembra lēmumu (protokols Nr.24, 3.§) ir izsludināts Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņš līdz 2023. gada 5. decembrim.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus novada pašvaldības vēlēšanu komisijā ir:

  1. Reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām;
  2. Rēzeknes novada domes deputātiem;
  3. Vēlētāju grupām (ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem).

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu Latvijas pilsoni:

  1. Kurš prot latviešu valodu;
  2. Kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. Kurš nav Saeimas vai novada pašvaldības domes deputāts.

Pieteikumā Rēzeknes novada domei norādāmas ziņas saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8. pantu: vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, izglītība, darbavieta un profesija (nodarbošanās), sakaru līdzekļu informācija, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

Pieteikumā ietverams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikums jāatstāj Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne vai jāatsūta pa pastu pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, ievērojot dokumentu juridiskā spēka un dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv.

Click to listen highlighted text!