Pieredzes apmaiņas seminārs-praktikums pirmsskolas skolotājiem

30.11.2023

Izglītība

29. novembrī Rēzeknes  novada pirmsskolas skolotājas viesojās  Viļānu pilsētas PII. Šajā dienā tika organizēts seminārs-praktikums: “Pirmsskolas vecuma bērnu sarunvalodas latviešu valodā sekmēšana rotaļnodarbībās”.

Pirmsskolas skolotājām tika piedāvāts pavērot un piedalīties četrās grupas rotaļnodarbībās un pēc tam izteikt savu viedokli par redzēto. Noklausīties divas lietderīgas prezentācijas: “Izglītojamo valodas prasmju sekmēšana”un logopēdes prezentācija “Metodes runas un valodas attīstīšanā”. Abās prezentācijās teorija pārklājās ar iestādes ikdienas piemēriem.

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs veiksmīgi veido veicinošu latvisku vidi savā iestādē. Audzēkņi ļoti labi runā latviešu valodā, atbild uz jautājumiem ar pilniem teikumiem, prot izteikt savu viedokli, spriež, salīdzina. Labprāt strādā ar burtiem, saliek vārdus, izlasa tos, palabo un palīdz draugam, ja tam kaut kas nesanāk. Ir redzama sadarbība ar vecākiem, jo šis darbs nav vienas dienas darbs. Katrā grupā ir runājošā siena, kur bērni ar skolotājām izsaka savas idejas, emocijas, apraksta savus vērojumus, plāno turpmākos uzdevumus. Dažās grupās ir izveidotas lasīšanas ligzdiņas (stūrīši), lai veicinātu bērniem interesi par grāmatām, lasīšanu. Grupas skolotājas daudz uzmanības pievērš digitālo prasmju attīstīšanai bērniem. Bērni rādīja grupas biedriem bildes no pārgājiena uz interaktīvās tāfeles, brīvi meklēja vajadzīgo informāciju.

Katra pirmsskolas skolotāja paņēma priekš sevis labu ideju, kuru īstenos savā pirmsskolas izglītības iestādē vai grupā.

Paldies iestādes vadītājai Janīnai Mičulei un visam kolektīvam par viesmīlību, radošām idejām, pieredzi.

Sagatavoja Griškānu PII “Sprīdītis’’ vadītāja, Svetlana Klīdzēja

Click to listen highlighted text!